Profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties bankas

Anotacija

Profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties bankas, skirtas profesinio mokymo įstaigoms pasidalinti ir pasinaudoti vieni kitų parengtais skaitmeniniais ištekliais. Minėtame banke yra suformuoti 3 pagrindiniai katalogai. Pirmajame kataloge talpinamos mokymo priemonės, skirtos bendrosioms kompetencijoms ugdyti, antrajame – skaitmeniniai ištekliai bus naudingi ugdant besimokančiuosius pagal bendruosius modulius, trečiajame – mokymo priemonės diferencijuojamos pagal kvalifikacijas.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Matematika Gamtos mokslai Gyvenimo įgūdžiai Pilietiškumo pagrindai Ekonomika ir verslumas Medijų menas Technologijos Fizinis ugdymas
Klasė(-ės): 9 10 11 12
Teikėjas: Kvalifikacijų ir profesinio rengimo centras
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2022-02-28)