Technologijos 5–10 kl.

Anotacija

Skaitmeninės mokymosi priemonės (toliau – SMP) technologijoms paskirtis – padėti mokiniams siekti programoje numatytų mokymo ir mokymosi tikslų, skatinti mokymosi motyvaciją, aktyvią ir įvairią bei savarankišką mokinio mokymosi veiklą pateikiant įvairias veiklas / užduotis, skirtas integruotai taikomojo ir kūrybinio pobūdžio mokomajai veiklai: projektavimui, tyrimui, probleminiam mokymui, kūrybinių užduočių sprendimui.

SMP sudaro demonstraciniai ir/ar animaciniai mokymosi objektai, skirti susipažinti su procesais, kuriuos sudėtinga paaiškinti, demonstruoti realioje aplinkoje, modeliavimo, eksperimentavimo, imitavimo mokymosi objektai, skirti mokymosi mokytis, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui, sudarant mokiniams galimybę sukurti įvairias situacijas (simuliacijas), mokomosios užduotys, klausimynai, testavimo, praktikumo mokymosi objektai, skirti savarankiškam mokymuisi bei vertinimui ir įsivertinimui, testai, skirti įsivertinimui.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Technologijos
Klasė(-ės): 5 6 7 8 9 10
Teikėjas: Nacionalinė švietimo agentūra
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2021-10-25)