Reflectus

Anotacija

Reflectus - yra mokytojų praktikų sukurtas internetinis reflektavimo įrankis moksleiviams ir mokytojams. Reflectus sistema yra skirta palengvinti, supaprastinti bei automatizuoti reflektavimo ir grįžtamojo ryšio procesus, kurie leidžia mokytojams greičiau (pa)matyti ir suprasti kiekvieną moksleivį, bei pamatuoti jo asmeninę pažangą. Sistema susideda iš dviejų dalių: platforma mokytojams kompiuteriuose bei programėlė mokiniams telefonuose arba planšetėse. 

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Įtraukusis ugdymas Etninė kultūra Gyvenimo įgūdžiai Menų istorija Psichologija Teisė Filosofija Fizika Medijų menas Užsienio kalbos (kitos) Užsienio kalba (anglų) Technologijos Teatras Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) Šokis Socialinis ugdymas Pilietiškumo pagrindai Muzika Matematika Istorija Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių gestų kalba Fizinis ugdymas Gamtamokslinis ugdymas Informatika Geografija Biologija Chemija Dailė Dorinis ugdymas (etika) Dorinis ugdymas (tikyba) Ekonomika ir verslumas
Klasė(-ės): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teikėjas: UAB Refleksija
Ar mokama? Taip
Kalba: Lietuvių kalba Anglų kalba
Paskelbimo data: 2021-12-03