e.vadovėliai.lt

Anotacija

Svetainėje talpinami leidyklų TEV, „Didakta“, „Briedis“ skaitmeniniai vadovėliai ir užduočių knygos bei skaitmeniniai produktai matematikos mokymui(si). Matematikos mokytojams skirti internetiniai mokytojų komplektai (IMK) parengti pa-gal vadovėlius „Matematika Tau plius” V–XII klasėms. Standartinį vienos klasės kom-plektą sudaro 4 skaitmeninės knygos: „Matematika Tau plius“ vadovėlis (2 dalys), uždavinynas, savarankiški ir kontroliniai darbai bei „Patarimų” arba „Sprendimų” knyga mokytojams. Skaitmeninės mokymo priemonės „KARTOK PUPP” ir „KARTOK VBE”, skirtos gimnazinių klasių mokiniams, besirengiantiems matematikos patikrinimams ir norinti-ems pakartoti kursą bei įsivertinti savo pasirengimą.

Kiekvienos SMP turinys pareng-tas pagal galiojančias matematikos programas, o kurso kartojimo medžiaga yra suskai-dyta į temas (PUPP – 30, VBE – 26). Kiekvienos temos struktūra tokia pat: Glausta teorija – pagrindiniai faktai ir teiginiai, formulės, kurios gali būti reikalin-gos sprendžiant uždavinius. Prie teorijos pateikti ir ją iliustruojantys pavyzdžiai. Kartojimo uždaviniai su sprendimais ir atsakymais. Vienu mygtuko sprag-telėjimu iš sąlygų puslapio patenkama į atsakymų puslapį, o spragtelėjus atsakymo numerį, parodomas išsamus uždavinio sprendimas. Interaktyvūs testai, leidžiantys greitai pasitikrinti pasirinktos temos žinias.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Gamtos mokslai Lietuvių kalba ir literatūra Biologija Ekonomika ir verslumas Fizika Geografija Informatika Istorija Matematika Dailė
Klasė(-ės): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teikėjas: e.vadovėliai.lt
Ar mokama? Iš dalies
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2022-02-28)