Skaitmeninių priemonių su užduotimis katalogas „Pažinkime supantį pasaulį“

Anotacija

Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ komanda 2022 metų kovo mėnesį kvietė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus kurti skaitmenines ugdymo(si) priemones ir dalyvauti idėjų mugėje „Pažinkime supantį pasaulį!“. Idėjų mugės tikslas: sukurti skaitmeninių priemonių katalogą „Pažinkime supantį pasaulį“, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo srities ir pažinimo kompetencijos įgūdžių formavimui ir tobulinimui. Skaitmeninių priemonių katalogas „Pažinkime supantį pasaulį“, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo srities ir pažinimo kompetencijos įgūdžių formavimui ir tobulinimui. Šis patrauklus, praturtintas vaizdinga informacija skaitmeninių priemonių katalogas „Pažinkime supantį pasaulį!“ padės vaikams ne tik efektyviau suvokti pateiktą informaciją, plėtoti patirtinį aplinkinio pasaulio pažinimą, bet ir stiprins vaiko mokymosi motyvaciją. Aktyvins smalsumą, plėtos mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo gebėjimus, ugdys savarankiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei leis individualizuoti ugdymo(si) turinį. Katalogas „Pažinkime supantį pasaulį!“ sudarytas iš 91 skaitmeninės priemonės, kuriomis pasidalino 69 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai iš įvairių Lietuvos įstaigų.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Gamtos mokslai Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Visuomeninis ugdymas Geografija
Klasė(-ės): Priešmokyklinis ugdymas
Teikėjas: Projekto idėjų mugės organizatorius Kauno lopšelis – darželis „Ežiukas“
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2022-05-23