Edukacinis žaidimas „Mano pasirinkimas...“

Anotacija

Edukacinės priemonės formatas – stalo žaidimas. Jį sudaro 24 temos (jos atitinka I-IV gimnazijos klasių dorinio ugdymo (etikos) Bendrąją ugdymo programą). Žaidimas sukurtas taip, kad skatintų besimokančiųjų aktyvumą, ugdytų kūrybiškumą, bendradarbiavimą, ugdytų komunikacijos ir kritinio mąstymo įgūdžius, moko valdyti problemų analizės ir sprendimų priėmimo procesą. Pabaigus žaidimą diskutuojama, dalinamasi įspūdžiais, teikiama pasiūlymų žaidimo tobulinimui.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Etika
Klasė(-ės): 9 10 11 12
Teikėjas: Nacionalinė švietimo agentūra
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2022-02-28)