eLKlasė

Anotacija

eLKlasė - tai intuityvi ir inovatyvi mokymo(si) valdymo platforma, skirta tiek mokytojams, tiek mokiniams. Paprasta skaitmenizuoti pamokas, tinka naudoti nuotoliniu būdu ir klasės darbui.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Biologija Chemija Dailė Dorinis ugdymas (etika) Dorinis ugdymas (tikyba) Ekonomika ir verslumas Fizinis ugdymas Gamtamokslinis ugdymas Fizika Geografija Informatika Istorija Lietuvių gestų kalba Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Muzika Pilietiškumo pagrindai Šokis Teatras Technologijos Užsienio kalba (anglų) Užsienio kalbos (kitos) Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) Įtraukusis ugdymas
Klasė(-ės): Priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teikėjas: UAB „Mokslo technologijos“
Ar mokama? Taip
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2021-10-14)