Gamtos mokslai 5–6 klasėms

Anotacija

Ši svetainė sukurta įgyvendinant projektą „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasės mokiniams pavyzdžiu“. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių reikalavimais mokinių pasiekimams. Svetainėje rasite interaktyvių mokymosi objektų (MO): 120 demonstracijų, 40 tiriamųjų darbų ir 525 testo užduotis, žinyną. Mokiniai savarankiškai ar mokytojo padedami gali stebėti nematomus objektus, ilgai ir akimirką trunkančius gamtos reiškinius, saugiai atlikti bandymus.

Atnaujintoje svetainėje prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai, patarimai mokiniui ir įsivertinimo teiginiai. Išnagrinėjęs mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje arba nusiųsti mokytojui iš interneto svetainės elektroniniu paštu kartu su įsivertinimu. Mokytojai galės pasinaudoti pamokų planų pavyzdžiais, metodiniais patarimais, kitų mokytojų pasidalyta patirtimi.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Gamtos mokslai
Klasė(-ės): 5 6
Teikėjas: Nacionalinė švietimo agentūra
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2022-03-23)