Geografija 6–8 klasėms

Anotacija

Ši svetainė sukurta įgyvendinant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių reikalavimais mokinių pasiekimams. 30-čiai geografijos temų sukurta 150 mokymosi objektų (interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai su darbo lapais, komiksai, istorijos, minčių žemėlapiai, užduočių lapai, žemėlapiai ar kartoschemos). Kiekvienai temai yra parengta po 20 testo užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų. Prie mokymosi objektų pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai mokiniui.

Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Įsivertinti galima naudojantis mokymosi objektui parengtais įsivertinimo teiginiais arba skaitmeniniu „Voratinklio“ įrankiu. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje ir nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu iš interneto svetainės.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Geografija
Klasė(-ės): 6 7 8
Teikėjas: Nacionalinė švietimo agentūra
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2022-03-23)