Informacinė elektroninio testavimo aplinka BETA

Anotacija

Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA yra skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo ugdymo pakopas – pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Užduotys suskirstytos į keturias grupes – nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (PUPP), valstybiniai brandos egzaminai (VBE) ir kiti. Pasirinkę norimą grupę, mokiniai gali atlikti užduotis ir taip pasitikrinti dalyko žinias bei gebėjimus. Atlikti elektroninio testavimo aplinkoje skelbiamus testus galima tiesiogiai, nereikia jokio prisijungimo. Dauguma pateikiamų užduočių vertinamos automatiškai, tad jas atlikusieji iš karto sužinos savo rezultatą. Užduočių, skirtų gimnazijos I–IV (9–12) klasių mokiniams, pabaigoje mokiniai gaus tekstinę grįžtamojo pobūdžio informaciją: jie sužinos, kurias sritis išmano pakankamai gerai, o kurias dar reikia tobulinti. Ši testavimo aplinka yra pildoma užduotimis.

Pradinės mokyklos 4 klasės ir pagrindinės mokyklos 8 klasės, taip pat gimnazijos I ir II (9–10), III–IV (11–12) klasių mokinius, norinčius įsivertinti savo pasiekimus, kviečiame apsilankyti Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA – https://beta.etestavimas.lt.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Biologija Chemija Gamtos mokslai Fizika Geografija Istorija Lietuvių kalba ir literatūra Matematika Gimtoji kalba ir literatūra (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)
Klasė(-ės): 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teikėjas: Nacionalinė švietimo agentūra
Ar mokama? Ne
Kalba: Lietuvių kalba Anglų kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2022-02-28)