Priemonės

Pasiūlyti savo priemonę

Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą su nuorodomis į metodinę medžiagą rasite čia.

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika pateikiama čia.

Rekomenduojame vietoje „Flash Player“ naudojančių skaitmeninių priemonių rinktis kitas panašias priemones, kurias rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad mokyklos gali įsigyti skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių (paslaugų ir (arba) prekių), atitinkančių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 patvirtintus „Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti“.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę užpildykite anketą. Pildydamas anketą teikėjas patvirtina, kad siūlomos skaitmeninės mokymo priemonės turinys neturi diskriminacinio pobūdžio informacijos, dalyko ir kalbos klaidų, reklaminės medžiagos, priemonė veikia tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose.

Kviečiame susipažinti su patvirtintu Informacijos apie skaitmenines mokymo priemones skelbimo tvarkos aprašu. Dokumente aprašomos priemonių pateikimo, atrankos ir viešinimo sąlygos.

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę praneškite el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Parsisiųsti sąrašą:

Word Excel

Internetiniai mokytojo komplektai (IMK) MATEMATIKA

Standartinį vienos klasės komplektą sudaro 4 skaitmeninės knygos: „Matematika Tau plius“ vadovėlis (2 dalys), uždavinynas,...

Khan Academy

Didžiausia pasaulyje nemokama edukacinė platforma, apimanti 2-12 klasių mokomąją medžiagą.

Khan Academy (lietuviškai)

Khan Academy platforma, verčiama į lietuvių kalbą.

Kompiuterinis užduočių rinkinių konstruktorius (KURK)

KURK yra lietuviška programėlė skirta savarankiškų ir kontrolinių darbų, pasirengimo PUPP ir VBE užduočių ar greito pasitikrinimo užduočių kūrimui...

Kūrybingumo mokykla

„Kūrybingumo mokykla“ yra edukacinė platforma skirta vyresniųjų klasių moksleiviams bei mokytojams, siekiantiems papildyti savo dėstomą...

Lietuvos muziejų E.gidas

Elektroninis gidas po Lietuvos muziejus.

Matematika 11–12 kl.

Skaitmeninė mokymo priemonė apimanti didžiąją dalį vidurinės mokyklos (11–12 klasių) kurso dalį ir struktūriškai vienodai pateikianti...

Matematika 7-8 kl. Vaizdo pamokos

Mokomųjų priemonių paskirtis? padėti silpniau besimokantiems, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas...

Matematika!

„Matematika!“pratybų programa 0-6 klasėms (www.ibn.lt/matematika-0-6-klasems) ir 7-9 klasėms (http://www.ibn.lt/matematika-7-9/). Tai...

MATEMATIKA.LT

Vaizdo pamokos, užduotys, skirtos savitikrai ir pasirengti matematikos brandos egzaminui, PUPP ir VBE užduočių sprendimų vaizdo įrašai.

Matematikos priemonių katalogas „Skaičių labirintas“

Skaitmeninių mokymo priemonių katalogas „Skaičių labirintas“, skirtas matematinių gebėjimų ugdymui, įtvirtinimui, tobulinimui...

Matematinio raštingumo užduotys

Matematinio raštingumo užduotys aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti. Matematinis raštingumas padeda mokiniams suprasti...