Priemonės

Pasiūlyti savo priemonę

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą. Naujos redakcijos aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo tvarką.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę atsiųskite prašymą su deklaracija el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą su nuorodomis į metodinę medžiagą rasite čia.

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika pateikiama čia.

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę praneškite el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Parsisiųsti sąrašą:

Word Excel

Geografija 6-ai klasei

Ši geografijos mokymo priemonė skirta tiek mokytojams, tiek ir mokiniams. Joje panaudotos kompiuterinės informacijos perteikimo galimybės,...

Geografija 9–12 kl.

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta geografijai mokyti. Ji suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams naudotis specialiai šiai priemonei...

Gerosios informatikos pradiniame ugdyme patirtys

Metodinė medžiaga pradinių klasių mokytojams „Informatika pradinukams. Vienerių metų patirtis“. Integruotų informatikos pradiniame...

Gestų kalba ir aš - pradinukas

Mokymo priemonė skirta ikimokyklinukams ir pradinukams, mokantis lietuvių gestų kalbos pradmenų. Mokymo priemonėje pateikiamos 7 aktualios temos,...

Giesmynas internete www.liuteronugiesmes.lt

Giesmynas internete, kuriame galima susipažinti su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytine tradicija ir giesmėmis.

Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės

Skaitmeninė mokymo priemonė, pagrįsta moderniausių technologijų galimybėmis perteikti istoriją įtaigiomis priemonėmis – vaizdo siužetais,...

Gimtoji šalis Lietuva

Priemonėje rasite medžiagą, išdėstytą pagrindinėmis struktūrinėmis dalimis: vadovėlis (tekstas), iliustracijos, žemėlapis, sąvokos,...

Go-Lab

„Go-Lab“ sistemą sudaro dvi pagrindinės platformos. 1. Dalijimosi ir palaikymo platforma „Golabz“ (https://www.golabz.eu)...

Gudrutis Dutis

Įvairūs matematikos ir lietuvių kalbos žaidimai, skirti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 1-4 pradinių klasių mokiniams. Tinkami specialiųjų...

GWO. Uczę zdalnie

Puslapis su metodine medžiaga mokytojams, dirbantiems su GWO leidyklos vadovėliais (nors tiks ir kitiems mokytojams). Karantino metu nemokama...

Įdomioji istorija

Skaitmeninė mokymo priemonė mokytis istorijos.

Informacinė elektroninio testavimo aplinka BETA

Informacinėje elektroninėje testavimo aplinkoje BETA yra skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo...