Skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių rinkinys „EduSensus“

Kodėl verta rinktis skaitmenines įtraukiojo ugdymo priemones?

 • Investicijos į ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą padeda tinkamai ugdyti gebėjimus bei įgūdžius ir sukuria prielaidas, būtinas išsilavinusiai visuomenei.
 • Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos mažina įvairių raidos sutrikimų riziką. Šių programų naudojimas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių ugdymo procese padeda išvengti kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų.
 • Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos padeda vaikams maksimaliai išnaudoti savo gebėjimų potencialą. Labai svarbi vaiko motorinė, socialinė-emocinė ir pažintinė raida. Šios programos skirtos ugdyti visų trijų sričių gebėjimus ir įgūdžius.
 • Skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių veiklos esmė – gerai apgalvotas ankstyvasis vaikų ugdymas. Šios programos padeda vaikams dalyvauti užsiėmimuose, patirti mokymosi džiaugsmą ir skatina norą tyrinėti pasaulį.
 • Priemonės skirtos mažiems vaikams, todėl ugdymas vyksta žaidžiant.
 • Taikydami integruotą mokymą ir išnaudodami visus vaikų pojūčius, padedame vaikams įgyti žinių, įgūdžių ir stiprinti reikiamas kompetencijas.
 • Mokomieji skaitmeninių įtraukiojo ugdymo programų žaidimai padeda paruošti vaikus efektyviam mokymuisi mokykloje ir gyvenimui visuomenėje.
 • Programinės įrangos sprendimai suteikia galimybę mokytojams naudoti naujausius mokymo metodus, įgyvendinant ugdymo programą.
 • Sprendimą dėl konkrečios priemonės naudojimo priima mokytojai ir specialistai. Žaidimų užduotys suformuotos pagal ugdytinas vaiko raidos sritis, todėl mokytojai gali taikyti mokymo metodus, atsižvelgdami į individualius mokinių poreikius.
 • Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo programos – tai neišsenkantis idėjų šaltinis, kuriuo gali naudotis ne tik pedagogai, specialistai, bet ir tėvai (globėjai), norintys ugdyti vaikus namie. Priemonės, naudojamos ugdymo procese, palengvina kasdienį mokytojų ir specialistų darbą.

Visą įtraukiąjam ugdymui skirtų skaitmeninių mokymo priemonių ekosistemą sudaro virš 3000 interaktyvių bei papildomų veiklų. Lietuvai adaptuotos ir sukurtos „EduSensus“ programos: „Logoritmika“, „Logožaidimai“, „Žodžių žaidimai“, „Pažiūrėk ir pasakyk“, „Kalbantys paveikslėliai“, „Žingsnis po žingsnio“. Kviečiame jomis naudotis.

Logoritmika

„Logoritmika“ – muzikos terapiniu poveikiu grįsta programa, padedanti lavinti ir koreguoti kalbinę komunikaciją bei užkirsti kelią galimam kalbos raidos vėlavimui. Be to, dėl motorinės, girdimosios ir verbalinės muzikinės stimuliacijos, šios programos naudojimas gali teigiamai paveikti bendrąją vaiko raidą.

Siūlomos užduotys, skirtos lavinti: stambiosios motorikos įgūdžius,  pagrindinius lokomotorinius judesius,  motorinę, vizualinę bei girdimąją koordinaciją,  girdimąjį suvokimą,  gebėjimą skirti garsų tempą, ritmą, tembrą, melodiją, garsų  pabrėžimo, artikuliavimo supratimą,  grafomotorinius įgūdžius.

Programa padeda lavinti girdimąją motorinę koordinaciją, klausą, kalbos sklandumą. „Logoritmika“ supažindina vaikus su teoriniais ir praktiniais muzikos aspektais, leidžia vaikams kurti melodijas, pažaisti su gama ir ritminėmis vertėmis.

Ši programa – puiki pagalbinė muzikos mokymo priemonė. Kiekviename klausomosios ir verbalinės muzikinės veiklos lange pateikiamas spausdinti pritaikytas užduočių lapas, kurio turinys arba atitinka pratimo metu ugdomus įgūdžius, arba yra siūlomi teminiai žaidimai ir smagūs užsiėmimai. Užduočių lapus galima naudoti namų darbams, grupinės veiklos užsiėmimams, papildomai veiklai arba vaikui paskatinti. 

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

 Vartotojo žinynas

Logožaidimai

Ugdymo įstaigų logopedams, specialiesiems pedagogams, auklėtojams ir vaikų tėveliams į pagalbą skuba „Logožaidimai“. Tai interaktyvi septynių žaidybinių užduočių programa, skirta ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių sutrikimų (kalbos, klausos, autizmo spektro, vaikų cerebrinį paralyžių ir kt.)

Svarbiausias „Logožaidimų“ tikslas - paskatinti vaikus kalbėti. Taip pat jie lavina artikuliacinio aparato judesius, skatina tarti garsus, žodžius; gerina klausymo įgūdžius, girdimąjį suvokimą, moko valdyti balso tembrą, tempą, garsumą, intonaciją ir kt. Žaidimai yra įdomūs, todėl užsiėmimuose noriai dalyvaus visi - ir kalbantys, ir nekalbantys vaikai, o rezultatai bus pasiekiami gerokai greičiau. Patogi „Logožaidimų“ programa leidžia vaikams patiems pasirinkti norimas užduotis, dirbti savarankiškai. Neįprastas darbo būdas, kai visi žaidimų objektai valdomi balsu, suteikia vaikams daug teigiamų emocijų.

Rekomenduojame ikimokyklinio, pradinio ugdymo švietimo įstaigose naudoti „Logožaidimus“ kaip papildomą mokymosi priemonę logopedinių, grupinių užsiėmimų metu, dirbant su kalbos, kalbėjimo, klausos sutrikimų turinčiais vaikais.

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Diegimo instrukcija

Diegimas

Windows

 1. Prieš pradėdami diegti, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris atitinka techninius reikalavimus.
 2. Raskite į kompiuterį atsiųstą suglaudintą aplanką „Logožaidimai“, kuriame esančius failus arba aplankus reikia išskleisti. Norėdami išskleisti visą suglaudinto aplanko turinį, paspauskite ir palaikykite nuspaudę (arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite) aplanką, pasirinkite Išskleisti viską ir vykdykite instrukcijas.
 3. Norėdami paleisti „Logožaidimų“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite „Logožaidimai.exe“ failą.

MacOS

 1. Raskite į kompiuterį atsiųstą suglaudintą aplanką „Logožaidimai“, kuriame esančius failus arba aplankus reikia išskleisti. Norėdami išskleisti visą suglaudinto aplanko turinį, paspauskite ir palaikykite nuspaudę (arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite) aplanką, pasirinkite Išskleisti viską ir vykdykite instrukcijas.
 2. Norėdami paleisti „Logožaidimų“ užduočių rinkinį, pasirinkite ir paspauskite „Logožaidimai.app“ failą.

Android

 1. Prieš pradėdami diegti, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris atitinka techninius reikalavimus.
 2. Įrenginio nustatymuose (Settings) pažymėkite, kad įrenginys leistų atsisiųsti programėles ir iš nežinomų kūrėjų (ne per Android App store).
 3. Atsisiųskite „Logožaidimų“ APK failą į įrenginį naudodami gautą URL nuorodą ar įkelkite į įrenginį per USB raktą.
 4. Paspauskite du kartus ant atsiųsto „Logožaidimai.apk“ failo ir pradėkite instaliaciją.

Šalinimas

Windows

 1. Pasirinkite aplanką „Logožaidimai“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.
 2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Pašalinti“.

MacOS

 1. Pasirinkite aplanką „Logožaidimai“, kuriame patalpintos užduočių rinkinio bylos.
 2. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Pašalinti“.

Android

 1. Pasirinkite programėlę „Nustatymai“ pagrindiniame ekrane.
 2. Pasirodžiusiame lange pasirinkite skiltį „Programos ir pranešimai“.
 3. Pasirodžiusiame programėlių sąraše suraskite „Logožaidimų“ programėlę.
 4. Spustelėkite ant pavadinimo, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Pašalinti“.

Vartotojo žinynas

Žodžių žaidimai

„Žodžių žaidimai“ – tai interaktyvi programa, skirta ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio vaikų kalbos ir kalbėjimo gebėjimams bei įgūdžiams ugdyti. Ji ugdo vaiko kalbos supratimą, gebėjimą reikšti nuomonę ir padeda užkirsti kelią galimoms lingvistinėms problemoms.

Programos tikslas – padėti vaikui pasiekti tokį kalbos lygį, kurio užtektų laisvai bendrauti su jo aplinkoje esančiais žmonėmis.

Žaidimai ugdo vaiko socialinius įgūdžius, lavina motorinę, vizualinę bei girdimąją koordinaciją, girdimąjį ir erdvinį suvokimą, foneminę klausą. Programa skirta skatinti bendrą vaiko raidą, todėl naudojamos įvairios grafomotorinės, atminties ir klausos lavinimo, gebėjimo identifikuoti įvairius garsus, priežasties-pasekmės ryšio supratimo, sekų sudarymo ir kitos užduotys.

Programoje „Žodžių žaidimai“ yra daug medžiagos su užduotimis, kurias galima atspausdinti ir panaudoti tiek per veiklas grupėje, tiek specialistų užsiėmimuose. Dauguma užduočių galima pritaikyti grupiniams žaidimams, lavinantiems kūrybinį mąstymą. Be to, mokytojas ir vaiko tėvai (globėjai) gali naudoti užduočių lapus siekdami bendrų darbo su vaiku rezultatų.  Kiekvienoje užduotyje pateikiamos metodinės rekomendacijos, kuriose nurodyti per užsiėmimą siekiami ugdymo tikslai. Naudodamasis programa, mokytojas gali mokiniams pasiūlyti įdomių užduočių. Tai leidžia labiau įtraukti vaikus į veiklas.

Programa skirta darbui su vaikais, kuriems stebimi įvairūs kalbos ir kalbėjimo bei mokymosi sunkumai ir sutrikimai (kalbos neišsivystymas, sulėtėjusi kalbos raida, fonetinis kalbėjimo ar fonologinis kalbos sutrikimas ir kt.). Specialistas gali rinktis užduotis atsižvelgdamas į ugdomą kalbos sritį, aktualią konkretaus vaiko atveju. Tai leidžia užsiėmimo eigą pritaikyti individualiems vaiko poreikiams.  Visą garsinį programos tekstą galima atsispausdinti ir naudoti kaip pagalbinę priemonę, pvz., dirbant su vaiku, turinčiu klausos sutrikimų.

„Žodžių žaidimai“ – programa, skirta logopedams, specialiesiems pedagogams, kitiems specialistams ir mokytojams, dirbantiems su įprastos raidos vaikais arba vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Padedant specialistui, šią programą gali naudoti tėvai (globėjai), norintys padėti vaikui pasiekti geresnių rezultatų ir paversti mokymąsi bei kalbos ugdymą patrauklesne patirtimi.   

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Vartotojo žinynas

Pažiūrėk ir pasakyk

„Pažiūrėk ir pasakyk“ yra inovatyvus įrankis, leidžiantis mokytojams ar specialistams pamokas ir veiklas padaryti patrauklesnes vaikams. Pagrindinis „Pažiūrėk ir pasakyk“ tikslas yra plėsti vaiko aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną ir ugdyti komunikacinius įgūdžius. Žodynas apima 30 kategorijų, kuriose pateikiami paveikslėliai ir įvairaus sudėtingumo užduotys. 

Kiekvieno paveikslėlio pavadinimas ne tik ištariamas, bet ir parodomas gestu, todėl šia programa gali naudotis ir vaikai, turintys klausos sutrikimų. 

Be to, gestų ir šnekamosios kalbos mokymasis aktyvuoja abu smegenų pusrutulius, o tai padeda užkirsti kelią galimiems skaitymo ir rašymo sutrikimams. Gestų kalbos pagrindų mokėjimas skatina toleranciją ir tarpusavio supratimą, suteikia galimybę bendrauti su klausos negalią turinčiais asmenimis.

Programa skirta darbui su vaikais, kuriems stebimi įvairūs kalbos ir pažinimo sunkumai bei sutrikimai (kalbos neišsivystymas, sulėtėjusi kalbos ir / ar pažinimo raida ir kt.).

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Kalbantys paveikslėliai

„Kalbantys paveikslėliai“ yra programa, skirta naudoti vaikams, turintiems klausos ar kalbos sutrikimų, bei vaikams, kurie mokosi kalbėti.

Naudodamiesi programa vaikai išmoksta skirti įvairius aplinkos garsus. Spustelėjus paveikslėlį pasigirsta gyvūno ar daikto skleidžiamas garsas, tad vaikas vienu metu gali girdėti garsą, matyti, kas jį skleidžia, ir perskaityti garsažodį. Programos pagalba lavinami: vaikų erdvinis (viršus, apačia, kairė, dešinė ir pan.) suvokimas, atmintis, mąstymas, žodynas plečiamas antonimais, prielinksniais, prieveiksmiais, būdvardžiais.

Programa leidžia mokytojams įtraukti vaikus į įdomias veiklas, nes interaktyvūs ugdymo metodai daro mokymosi procesą patrauklesnį.

Parsisiųskite programą savo įrenginiui:

Žingsnis po žingsnio

„Žingsnis po žingsnio“ – edukacinė priemonė, skirta pagrindinių įgūdžių, reikalingų vaiko vystymuisi, formavimui.

Programa sudaryta iš 6 dalių, skirtų naudoti visus metus: Pavasaris, Vasara, Ruduo, Žiema, Lilės diena, Namuose ir žaidimų aikštelėje.

Lavinamos vaiko raidos sritys:

 • Kalba;
 • Klausa;
 • Socialiniai įgūdžiai;
 • Garsų tarimas ir atskyrimas;
 • Loginis mąstymas;
 • Problemų sprendimas;
 • Ir kt.

Parsisiųskite programą savo įrenginiui: