Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl mokyklų, kurioms 2019 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, sąrašų patvirtinimo Nr. V-766 2019-06-28 Bendrieji dokumentai
Dėl Mokyklų, kurioms 2019 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais projektą, sąrašų patvirtinimo Nr. V-767 2019-06-28 Bendrieji dokumentai
Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-755 2019-06-26 Bendrieji dokumentai
Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-749 2019-06-25 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl Lituanistinio švietimo integruotos programos patvirtinimo Nr. V-715 2019-06-17 Bendrosios programos
Dėl 2018–2019 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datos Nr. V-707 2019-06-13 Egzaminai
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-688 2019-06-11 Bendrieji dokumentai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-671 2019-06-04 Bendrieji dokumentai
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-669 2019-06-03 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo Nr. V-648 2019-05-28 Atestacija ir kvalifikacija
Rodoma 1 - 10845 įrašų
Įrašų puslapyje: