Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-557 2019-05-13 Egzaminai
Dėl Geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2019 metams patvirtinimo Nr. V-548 2019-05-09 Bendrieji dokumentai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo Nr. V-530 2019-05-06 Bendrieji dokumentai
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-490 2019-04-26 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl Integralios gamtos mokslų programos 5–8 klasėms išbandymo 2019–2020 mokslo metais Nr. V-488 2019-04-26 Bendrosios programos
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2090 2019-04-26 Bendrieji dokumentai
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-460 2019-04-23 Neformalusis švietimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-456 2019-04-19 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-444 2019-04-17 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo Nr. V-417 2019-04-15 Bendrasis ugdymas
Rodoma 1 - 10835 įrašų
Įrašų puslapyje: