Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo Nr. V-11 2019-01-07 Specialusis ugdymas
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo Nr. V-1070 2018-12-27 Mokyklos veikla
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-582 „Dėl Mokyklų, kurioms 2018 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr.09.1.3-CPVA-V704-01-0002, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-1064 2018-12-27 Bendrieji dokumentai
Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-1022 2018-12-07 Neformalusis švietimas
Dėl Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai patvirtinimo Nr. V-986 2018-12-05 Mokyklos veikla
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-962 2018-12-03 Mokyklų vertinimas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-950 2018-11-29 Egzaminai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-1801 „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-914 2018-11-19 Bendrieji dokumentai
Dėl stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo Nr. V-888 2018-11-13 Bendrieji dokumentai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-861 2018-10-30 Atestacija ir kvalifikacija
Rodoma 1 - 10813 įrašų
Įrašų puslapyje: