Dokumentai

event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų Vadovo 2020 m. Lapkričio 6 d. Sprendimo nr. V-2545 „dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo V-1036 2021-05-06 Sprendimai
Dėl pagrindinio ugdymo programos ir vidurinio ugdymo programos III gimnazijos klasės mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo metais V-725 2021-05-06 Įsakymai
Dėl reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtinimo 1532 2020-10-09 Įsakymai
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinių ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" pakeitimo V-1159 2020-08-05 Įsakymai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-1132 2020-08-03 Įsakymai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-663 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V- 1133 2020-08-03 Įsakymai
Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo V-1006 2020-07-02 Įsakymai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V- 827 2020-06-02 Įsakymai
Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo V-372 2020-03-16 Įsakymai
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo V-350 2020-03-13 Įsakymai
Rodoma 1 - 1016 įrašų
Įrašų puslapyje:
filter_list Filtravimas pagal dokumento tipą