Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-192 2019-03-07 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-186 2019-03-01 Darbo santykiai
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo Nr. V-187 2019-03-01 Mokyklos veikla
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo Nr. V-184 2019-03-01 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-170 2019-02-27 Mokyklos veikla
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų I pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo Nr. V-129 2019-02-15 Mokyklų vertinimas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo Nr. V-11 2019-01-07 Specialusis ugdymas
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo Nr. V-1070 2018-12-27 Mokyklos veikla
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-582 „Dėl Mokyklų, kurioms 2018 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr.09.1.3-CPVA-V704-01-0002, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-1064 2018-12-27 Bendrieji dokumentai
Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-1022 2018-12-07 Neformalusis švietimas
Rodoma 1 - 10819 įrašų
Įrašų puslapyje: