Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas V-1066 2020-08-02 Įsakymai
Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo V- 2020-07-29 Įsakymų projektai
Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo V- 2020-07-29 Įsakymų projektai
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymas dėl „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ V-1066 2020-07-02 Įsakymai
Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas V-598 2018-06-25 Įsakymai
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas Nr. V-827 2012-06-28 Įsakymai
Rodoma 1 - 66 įrašų
filter_list Filtravimas pagal dokumento tipą