Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo Nr. V-965 2019-08-30 Egzaminai
Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo Nr. V-960 2019-08-29 Egzaminai
Dėl Mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo Nr. V-955 2019-08-29 Bendrieji dokumentai
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-957 2019-08-29 Bendrasis ugdymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-958 2019-08-29 Bendrasis ugdymas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 875 2019-08-28 Bendrieji dokumentai
Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-915 2019-08-19 Bendrasis ugdymas
Dėl Iinstitucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-861 2019-07-25 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl mokyklų, kurioms 2019 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, sąrašų patvirtinimo Nr. V-766 2019-06-28 Bendrieji dokumentai
Dėl Mokyklų, kurioms 2019 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais projektą, sąrašų patvirtinimo Nr. V-767 2019-06-28 Bendrieji dokumentai
Rodoma 1 - 10404 įrašų
Įrašų puslapyje: