Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-755 2019-06-26 Bendrieji dokumentai
Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-749 2019-06-25 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl Lituanistinio švietimo integruotos programos patvirtinimo Nr. V-715 2019-06-17 Bendrosios programos
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-688 2019-06-11 Bendrieji dokumentai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-671 2019-06-04 Bendrieji dokumentai
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-669 2019-06-03 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo Nr. V-648 2019-05-28 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-557 2019-05-13 Egzaminai
Dėl Geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2019 metams patvirtinimo Nr. V-548 2019-05-09 Bendrieji dokumentai
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo Nr. V-530 2019-05-06 Bendrieji dokumentai
Rodoma 11 - 20404 įrašų
Įrašų puslapyje: