Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos Nr. V-490 2019-04-26 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl Integralios gamtos mokslų programos 5–8 klasėms išbandymo 2019–2020 mokslo metais Nr. V-488 2019-04-26 Bendrosios programos
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2090 2019-04-26 Bendrieji dokumentai
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-460 2019-04-23 Neformalusis švietimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-456 2019-04-19 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-444 2019-04-17 Atestacija ir kvalifikacija
Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo Nr. V-417 2019-04-15 Bendrasis ugdymas
Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo Nr. V-413 2019-04-15 Bendrasis ugdymas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo Nr. V-424 2019-04-15 Egzaminai
Dėl Švietimo ir sporto srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-399 2019-04-12 Bendrieji dokumentai
Rodoma 21 - 30404 įrašų
Įrašų puslapyje: