arrow_back Grįžti

Ar Lietuvoje užtikrinamos lygios privalomojo švietimo galimybės berniukams ir mergaitėms?

Ar Lietuvoje užtikrinamos lygios privalomojo švietimo galimybės berniukams ir mergaitėms?

Ši trumpa švietimo problemos analizė skirta apžvelgti esamą situaciją ir iškelti probleminius klausimus užtikrinant lyčių lygybę Lietuvos pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, remiantis gana išsamiais 2003–2008 metų nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų, o taip pat tarptautinių lyginamųjų mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis bei kitais šaltiniais. Svarbus pateikiamos analizės tikslas – atkreipti švietimo politikų ir švietimo bendruomenės dėmesį į švietimo sistemos silpnybes išprovokuojančias netolygų skirtingų lyčių išsilavinimą.