arrow_back Grįžti

Balandis, Nr. 4 (304)

Balandis, Nr. 4 (304)

„Švietimo naujienų“ ketvirtajame numeryje skaitykite: apie naujosios redakcijos Švietimo įstatymą, pasirenkamąjį švietimą ir Švietimo mainų paramos fondo administruojamą projektą „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“. Taip pat – apie svarstomą 2011–2013 m. Bendrųjų ugdymo planų projektą.

Šiame leidinio numeryje pradedame pristatyti Lietuvos mokytojų asociacijas. Pirmoji pažintis – su geografais, kurių asociacijos veiklą galima apibūdinti vienu žodžiu – fantastiška.

Ir kartu su visa skaitančiąja bendruomene džiaugiamės šių metų Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų literatūros premijos laureato Vytauto Račicko apdovanojimu. Juk... „kiekvienas žmogus yra Dievo dovana. Turėtų būti“.

 

Leidinys "Švietimo
panorama"

Priedas: "Matematika bendrųjų
programų kontekste