arrow_back Grįžti

Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo praktika ir nauda

Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo praktika ir nauda

Nuo 2002 m., kai buvo patvirtinta Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika, šalies švietimo politikoje ir praktikoje iš esmės pakito ugdymo turinio, jo planavimo ir realizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo sampratos. Naujiems švietimo dokumentams ir ugdymo praktikai dėmesį fokusuojant į pamokos vadybą, mokytojo veiklą, pagalbą mokiniui ir individualius jo pasiekimus bei kompetencijų plėtotę, suvokta būtinybė atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius, metodiką ir procedūras, atsižvelgiant į mokyklų bendruomenės nuostatas ir nuomonę, keisti veiklos kokybės įsivertinimo proceso reglamentavimą. 

Šiame leidinyje apžvelgiami Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą  reglamentuojančių dokumentų pokyčiai, įvykę per 2007-2009 metus, pristatomas šalies bendrojo lavinimo mokyklose vykstančio veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas, suteikus teisę mokykloms laisvai rinktis įsivertinimo metodiką, atskleidžiamos mokytojų ir vadovų nuostatos ir nuomonė apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vertę ir naudą organizacijai bei darbuotojui.