arrow_back Grįžti

Didelės ar mažos klasės?

Didelės ar mažos klasės?

Optimalus mokinių skaičius klasėje – aktuali švietimo politikos tema dau­gelyje pasaulio šalių. Klasių dydžio klausimas keliamas svarstant, kaip tinkamai panaudoti lėšas ir kartu sudaryti palankiausias sąlygas siekiant geresnių mokymosi rezultatų.

Kokio dydžio klasėse mokosi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moki­niai? Kaip klasių dydis kito vykstant kitiems pastarojo meto pokyčiams (mokinių skaičiaus mažėjimas, mokyklų tinklo pertvarka, dėl sunkmečio padidėjusi lėšų stoka, klasių komplektų dydžio reglamentavimo pasikeiti­mas ir kt.)?

Šiame leidinyje išsamiai aptariamas bendrojo lavinimo mokyklų klasių dy­dis; padėtis Lietuvoje lyginama su kitomis Europos šalimis; remiantis tyri­mų duomenimis, parodomas klasės dydžio ryšys su mokinių pasiekimais.