arrow_back Grįžti

Kovas, Nr. 3 (314)

Kovas, Nr. 3 (314)

Trečiajame „Švietimo naujienų“ numeryje doc. dr. Zita Nauckūnaitė pristato lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą bei brandos egzaminą nuo 2013 m.

Kalbiname vieno iš geriausių Švietimo raidos scenarijų konkurso darbų – scenarijaus „Lietuvai“ – autorių Kęstutį Jovaišą („Kur esame ir kur norime būti?“). Taip pat pristatome „Kūrybinių partnerysčių“ programą Lietuvoje ir „Tarpinstitucinį bendradarbiavimą savivaldybėse“: kiekvienas vaikas turi teisę, įsitikinusi ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė, į lygias galimybes pasirengti mokykliniam startui.

Su rubrika „Lietuviška mokykla svetur“ spausdiname interviu su Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininku Aleksu Bartniku, o Dailės ugdytojų draugiją pristato jos pirmininkė, socialinių mokslų daktarė Sigita Saulėnienė.

 

            Leidinys                     Švietimo panorama                      Priedas