arrow_back Grįžti

Lietuvos mokyklų tinklas: ar užtikrinamos lygios mokymosi galimybės?

Lietuvos mokyklų tinklas: ar užtikrinamos lygios mokymosi galimybės?

Lygių galimybių švietimo sistemoje užtikrinimas yra ypač svarbus kuriant atvirą demokratinę visuomenę. Taip pat pastebėta, kad pastangos užtikrinti lygias mokymosi galimybes dažniausiai teigiamai paveikia ir bendrą mokinių pasiekimų lygį. Pavyzdžiui, švietimo ekspertai bandydami išsiaiškinti Suomijos penkiolikmečių ypač aukštų pasiekimų tarptautiniame mokinių pasiekimų tyrime PISA priežastis atkreipė dėmesį, kad šioje šalyje bendrojo lavinimo mokyklos visos yra „vienodai geros“ – beveik nėra mokyklų, kurių mokinių pasiekimai būtų žymiai aukštesni nei šalies mokinių pasiekimų vidurkis, bet nėra ir blogų mokyklų, kurių mokinių pasiekimai būtų žymiai žemesni nei šalies vidurkis. Ryšys tarp lygių galimybių užtikrinimo bendrajame ugdyme ir gerų mokinių mokymosi pasiekimų nustatytas daugelyje tarptautinių lyginamųjų mokinių pasiekimų tyrimų.