arrow_back Grįžti

Matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai: Lietuvos mokinių gebėjimai pasauliniame kontekste

Matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai: Lietuvos mokinių gebėjimai pasauliniame kontekste

2008 m. gruodį buvo paskelbti paskutinio, 2007 metų, Tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimo (TIMSS) ciklo rezultatai. Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo organizacija (IEA) tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje šį tyrimą or­ganizavo jau ketvirtą kartą. Jame dalyvavo net 66 šalys ir teritorijos. Pradėtas 1995 metais, TIMSS organizuojamas kas ketveri metai, siekiant surinkti daug vertingos informacijos apie mokinių matematikos bei gamtos mokslų mokymo(si) lygį tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, taip pat apie mokymo(si) programų veiksmingumą, aplinkos veiksnių įtaką mokymui(si), mokytojų kvalifikaciją, darbe taikomus metodus ir pan.

 

Šiame tyrime Lietuvoje dalyvavo 3 980 ketvirtos klasės mokinių iš 156 mokyklų ir 3 991 aštuntos klasės mokinys iš 142 mokyklų. Svarbu pažymėti, kad TIMSS tyrimas – ilgiausiai Lietuvoje vykdomas tarptautinis švietimo tyrimas. Juo matuoti mūsų mokinių pasiekimai ir švietimo reformos pradžioje, ir jos vykdymo eigoje, ir 2007 metais. Per tuos metus šalyje kito ne tik ekonominė ir socialinė padėtis, švietimo politika, bet ir matematikos bei gamtos mokslų ugdymo turinys, mokymo filosofija ir priemonės. Dalyvavimas tokio masto tyrime suteikia galimybę pažvelgti į savo šalies mokinių rezultatus tarptautiniame kontekste bei pasimokyti iš kitų šalių dalyvių – tiek lyderių, tiek esančių sąrašo pabaigoje – pavyzdžių.

 

Šio tyrimo rezultatai bus detaliai nagrinėjami šiame leidinyje. Bendrieji rezultatai ir džiugina, ir kartu palieka daug erdvės tobulėjimui, parodo, kur dar galime pasi­stengti. Nors kartais į tokius tarptautinius tyrimus žiūrima kaip į šalių ar švietimo sistemų varžybas, tačiau kur kas prasmingiau būtų į juos žvelgti kaip į tam tikrą sveikatos pasitikrinimą. Ne užimta vieta ar rezultatų skaičiai čia svarbiausi. Tie skaičiai (panašiai kaip nustatytas limfocitų kiekis kraujo tyrimo metu) tik atspindi sveikatos būklę. Mūsų atveju nėra reikalo nei panikuoti, nei pernelyg džiūgauti. Tiesiog reikia nustatyti stiprybes ir tobulintinas sritis ir imtis tų veiklų, kurios galėtų mūsų švietimo sistemos sveikatą sustiprinti.

 

Tai, kaip bus pasinaudota šia informacija, priklausys nuo visų, įsitraukusių į švietimo kokybės gerinimą,– nuo švietimo politikos ar dalykų turinio formuotojų, vadovėlių ar kitų mokomųjų priemonių autorių, pedagogų rengėjų ir, be abejo, mokytojų, pačių mokinių bei jų tėvų. Be abejo, galime užmigti ant laurų ar per­kelti kam nors kitam atsakomybę. Arba galime pasinaudoti gražiais kitų šalių pavyzdžiais – tarkime, Taivano, esančio pirmame geriausiai pasirodžiusių šalių penketuke, bet atradusio, ką dar gali pagerinti, ir negailinčio nei išteklių, nei pa­stangų tam, kad tai pasiektų.