arrow_back Grįžti

Patyčios Lietuvos mokyklose: problemos ir jų sprendimo būdai

Patyčios Lietuvos mokyklose: problemos ir jų sprendimo būdai

Nors apie patyčias Lietuvoje kalbama vis daugiau (ypač žiniasklaidos priemonėms nušviečiant žiaurias šio reiškinio pasekmes) tokio pobūdžio susidomėjimas dažniausiai būna momentinis, nesuvokiant problemos tikrojo mąsto  priežasčių bei pasekmių. Visuomenė yra per mažai susipažinusi su patyčių problema, neretai vyrauja ydingas – postsovietinis mąstymo modelis, grindžiamas patyčių, kaip neigiamą įtaką žmonių psichikai turinčio reiškinio, neįžvelgimu arba bent jau kaip „mažos blogybės“ toleravimu. Įprastas posakis „kiekvienas turi mokėti už save pastovėti“ atspindi, kad žmogus yra paliekamas vienas, ir netgi savaime siūlosi išvada, kad jeigu iš jo ir toliau yra tyčiojamasi, vadinasi jis to vertas, nes pats nemoka apsiginti.

Šis leidinys skirtas visų Lietuvos mokyklų bendruomenėms – žmonėms, turintiems savo rankose svertus, leidžiančius daryti didžiausią įtaką stabdant patyčias jaunų žmonių tarpe. Mokykla yra ta vieta, kur mokiniai dažniausiai susiduria su patyčiomis, todėl būtent čia reikalingos permainos, ieškant būdų gerinti vaikų psichosocialines ugdymo(si) sąlygas.