arrow_back Grįžti

Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis

Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis

Siekdama įvertinti asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, galimybes mokytis šalies bendrojo lavinimo mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas „Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis“. Šiame leidinyje skaitytojams pateikiami šio tyrimo apibendrinti rezultatai ir pagrindinės išvados.