arrow_back Grįžti

Socialinis emocinis ugdymas. Kas tai? Kuo gali mums padėti?

Socialinis emocinis ugdymas. Kas tai? Kuo gali mums padėti?

2002 m. Pasaulinės sveikatos organizacijos paskelbtoje ataskaitoje „Smurtas ir sveikata“, prievarta buvo nedviprasmiškai įvardinta kaip visuomenės sveikatos problema. 2008 m Europos pakte „Kartu siekiant psichinės sveikatos ir gerovės“ buvo konstatuotas poreikis politiniais sprendimais psichinę sveikatą ir gerovę padaryti pagrindiniu prioritetu. Tarp kitų prioritetine sritimi buvo išskirta Psichinė sveikata  jaunystėje ir švietime.

 

2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programą, kuri skirta numatyti kompleksines priemones smurtui prieš vaikus su visomis jo apraiškomis šalinti. 2009 m.  rugsėjo 29-30 d.  Stokholme vyko konferencija „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės gerinimas, kurioje didžiulis dėmesys buvo skirtas ugdymo aplinkos ir mokymosi vaidmeniui užtikrinant vaikų ir jaunimo psichinę sveikatą.   

 

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą, kuris laikomas viena labiausiai veiksmingų vaikų psichinės sveikatos užtikrinimo ir smurto prevencijos priemonių. Teigiama, kad šis ugdymas – ­trūkstama grandis, susiejanti akademines žinias su sėkme mokykloje, šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje ir svarbiais gyvenime įgūdžiais. Šiame leidinyje trumpai apžvelgiamas socialinio emocinio ugdymo programų turinys, programų efektyvaus įgyvendinimo veiksniai ir sąlygos.