arrow_back Grįžti

Universalūs daugiafunkciai centrai Lietuvoje

Universalūs daugiafunkciai centrai Lietuvoje

Vienas iš Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose iškeltų tikslų yra sukurti veiksmingą ir darnią, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių naudojimu pagrįstą švietimo sistemą. Kuriant lanksčią ir atvirą švietimo struktūrą, siekiant stiprinti bei plėtoti mokyklos ir vietos bendruomenės sąveiką, išryškėja naujų mokymo ir ugdymo organizavimo formų poreikis.

Atsižvelgiant į tai, universalūs daugiafunkciai centrai, teikiantys įvairias paslaugas visoms vietos bendruomenės socialinėms grupėms, sudaro palankias sąlygas siekti krašto socialinės integracijos.

Daugiau apie tai skaitykite leidinyje.