Tinklalapio logotipas

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenš bazė   Švietimo portalo informacinės sistemos duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie įvertintus vadovėlius.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė sukurta įgyvendinant projektą „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“, Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą”. Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras, partneris – Švietimo informacinių technologijų centras
Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.

Vadovėlių duomenų bazės logotipu pasirinktas egiptiečių hieroglifas, reiškiantis „surasti“ – ibis.