English Code Level 3

arrow_back Grįžti atgal

English Code Level 3
Mary Roulston

PASKIRTIS:

Vadovėlis skirtas ankstyvąjam anglų kalbos mokymui, orientuotas į pradinį A1/A2 kalbos mokėjimo lygį, jis gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymuisi ankstyvojo ugdymo pakopos 4 klasėje (3-ieji m.m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinis kurso turinys skirtas 5-7 mokymo valandoms per savaitę, papildomas skaitmeninis turinys dar 7 valandoms.

 

METODINIAI PRINCIPAI:

Tai šiuolaikiškiausias, tarptautinės profesionalų autorių - anglų kalbos mokytojų komandos sukurtas kursas. Šio kurso metu moksleiviai kūrybiškai ugdo anglų kalbos dalyko komunikacines kompetencijas bei bendruosius įgūdžius: emocinio intelekto, kodavimo mąstysenos, problemų sprendimo, bendradarbiavimo, tarpkultūrinio bendravimo, kritinio mąstymo, pilietiškumo ir kt.

Vadovėlio programa paremta pažangiausia STEAM metodologija, integruojančią gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, meną, matematiką bei skatinančia natūralų besimokančiųjų susidomėjimą aplinkiniu pasauliu. Interaktyvios užduotys ir vaizdo įrašai  kiekvienai temai skirti pratęsti pamoką motyvuojančiomis diskusijomis, įkvepiančiais projektais, suteikiančiais moksleiviams kontrolės bei kryptingumo jausmą mokymosi kelionėje. Kiekviename vadovėlio skyriuje aiškiai pateikiama funkcinė kalba, kas tampa neatsiejamu besimokančiųjų įrankiu, būtinu efektyviam ir užtikrintam bendravimui angliškai klasėje ir už jos ribų. Užduotys skirtos kodavimo mąstysenos (The Coding Mindset) įgūdžiams lavinti skatina mokinius eksperimentuoti ir moko juos atsparumo, bendradarbiavimo bei problemų sprendimo iš kompiuterinio mąstymo srities. Autoriai skyrė ypatinga dėmesį kūrybiškumo įgūdžių lavinimo užduotims, kurios padeda mokiniams išplėsti savo kūrybinį potencialą vykdant praktinę veiklą, skatina mokinius mąstyti ir dirbti vaizdingai. Taip pat vadovėlyje yra užduotys kritinio mąstymo lavinimui. Besimokantiesiems suteikta galimybė rinkti ir identifikuoti įrodymus, kurti argumentus, nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses bei pasiūlyti tobulėjimo galimybes. Bendradarbiavimo užduotys leidžia mokiniams lavinti savo pristatymo ir klausymo įgūdžius bei padeda ugdyti pasitikėjimą savimi kalbant angliškai. Šis kursas susietas su visuotine anglų kalbos skale (Global Scale of English), kuri padeda efektyviau matuoti ir vertinti mokymo/si pasiekimus bei detaliai išsikelti tolimesnius tikslus.

SANDARA:

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

  • Mokinio knyga sudaryta iš įvadinio skyriaus - Welcome; 8 skyrių, apimančių įvairias temas ir gebėjimus (6 pamokos kiekviename skyriuje, 1 intro pamoka - Song time, 2 -Story lab, 3 - Sound lab, 4 - Experiment lab, 5 - Communication, 6 - Project and Review. Po kas antro skyriaus seka žinių patikrinimas Checkpoint ir kultūrinis intarpas Culture; abėcėlės puslapis,  naujų žodžių bankas, kurso baigimo sertifikatas, lapų skirtų kūrybinei veiklai  ir lipdukų rinkinio.
  • Prisijungimo kodas prie interaktyvios Pearson English Portal platformos
  • Pratybų knyga su kodu prie interaktyvios programėlės Pearson Practice English App
  • Mokytojo knyga su integruota mokinio knyga, žaidimais, testais, metodinėmis rekomendacijomis, paaiškinimais ir patarimais, kaip naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę mokymo/si medžiagą. Mokytojo prisijungimo kodas prie interaktyvios platformos suteikia galimybę kartu su mokiniais atlikti interaktyvias užduotis, stebėti bei kontroliuoti mokinių pažangą, suteikia prieiga prie audio ir video medžiagos (kodas galioja 36 mėnesius)
  • Žodyno kortelės
  • Plakatai skirti žaidimams klasėje

English Code Level 3 yra ketvirtoji dalis iš keturių vadovėlių serijos.
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbos
Dalykas
Užsienio kalba (anglų)
Klasė
4 klasė
Kalba
Anglų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
199
Pirmojo leidimo metai
2020
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9781292352329
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
Pearson Education/UAB Šviesa
Leidėjo adresas
Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas
Leidėjo telefonas
+37061422022
Leidėjo svetainė
https://www.sviesa.lt/
Leidėjo el. paštas
info@sviesa.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
english-code-level-3-recenzija