Teikėjams

KAIP VYKSTA VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMAS?

Vadovėlio vertinimo schema 2021 m.

Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos (schema 2021 m.)

 

INFORMACIJOS SKELBIMAS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ DUOMENŲ BAZĖJE 

Kiti reikalavimai teikiamiems duomenims:

Vadovėlio autorius – tekstas iki 200 simbolių
Vadovėlio pavadinimas – tekstas iki 200 simbolių
* Vadovėlio pritaikytojas – tekstas iki 200 simbolių
* Vadovėlio vertėjas – tekstas iki 200 simbolių
* Viršelio vaizdas – paveikslėlis jpg arba png tipo, apimtis iki 500 KB, aukštis nuo 200 iki 600 pikselių
* Vadovėlio skyriaus (vidinių puslapių/atvartų) vaizdai – paveikslėliai jpg, bmp, png tipo, paveikslėlio aukštis nuo 400 iki 600 pikselių, apimtis iki 2 MB (iki 10 atvartų vaizdų)

* Anotacija – tekstas iki 2000 simbolių. Anotacijoje turi būti aprašyta:
* kuriam dalykui (ugdymo sričiai, integruotam kursui, moduliui), ugdymo turinio koncentrui, klasei(ėms), mokymo metams, lygiui vadovėlis skirtas
* vadovėlio / vadovėlio komplekto didaktiniai ypatumai: išskirtinumas, novatoriškumas, aktualumas, metodinės struktūros pritaikymas mokymuisi
* vadovėlio komplektas (vadovėlis, mokytojo knyga ir vadovėlį papildančios mokymo priemonės, kurias sieja bendra sudarymo idėja, turinys ir metodinė struktūra)
* vadovėlio serija (jeigu yra)