Tinklalapio logotipas

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas  (2019-06-26). Apraše nustatoma bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių vertinimo ir aprūpinimo vadovėliais bei mokymo priemonėmis tvarka.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatai. Dokumentas reglamentuoja Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės paskirtį, tikslus, organizacinę ir informacinę struktūrą, duomenų bazės apsaugą.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės pildymo tvarkos aprašas. Aprašas reglamentuoja Duomenų bazės naudotojų teises, pareigas ir atsakomybę, informacijos apie vadovėlį sukūrimą ir skelbimą.