Right On! 3. VII klasė VI m. m. A2+ lygis

arrow_back Grįžti atgal

Right On! 3. VII klasė VI m. m. A2+ lygis
Jenny Dooley

Šiuolaikiškai parengtą vadovėlį sudaro įvadinis kursas - skyrius skirtas medžiagos kartojimui („Apie save/ Drabužiai/Išvaizda“, „Laisvalaikis/ Kasdieninis gyvenimas“, „Paslaugos, aptarnavimas (parduotuvės)“, „Maistas“, „Gyvūnai“, pagrindinė gramatikos medžiaga) ir 6 skyriai. Jų pagrindą sudaro tokios aktualios temos kaip „Namas“, „Gyvenamoji aplinka/Turizmas“, „Klimatas, oras“, „Aplinkos apsauga, ekologinės problemos“, „Darbo vietos“, „Kultūrinis gyvenimas (kinas, teatras, koncertai, šventės, tradicijos ir kt.)“, „Sveika gyvensena“, „Šiuolaikinės informacinės (televizija, radijas, spauda) ir kompiuterinės technologijos“ ir kitos temos, kurios atitinka Bendrąsias programas. Prieš skyrių pateikiami mokymosi tikslai ir pratimai turėtų padėti suprasti, ką reikės išmokti nagrinėjant naują temą. Kiekvieną skyrių sudaro 6 skyreliai („Skaitymas“, „Gramatika“, „Žodynas“, „Kasdienė anglų kalba“, „Gramatikos pratimai“, „Įgūdžiai“), kurie sistemingai, žingsnis po žingsnio, lavina visus 4 gebėjimus, be to, dėka kruopščiai parinktos autentiškos medžiagos, vaizdinių priemonių, įdomios informacijos ir aiškių instrukcijų, galima kelti mokinių motyvaciją ir mokyti mokytis, o tai labai svarbu šiame etape. Beveik visoms užduotims pateikiami pavyzdžiai, paaiškinimai, nuorodos. Tai skatina dirbti savarankiškai ir individualizuoti mokymosi procesą. Vadovėlis moko mąstyti. Šriftas stambus, ryškus, nuotraukos ir piešiniai - teminiai, šiuolaikiški, daug vietos užrašams (šalia užduočių ir paraščių). Visa tai mokymosi procesą daro malonų ir individualų, padeda įsivertinti ir mokytis kelti uždavinį. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga pritaikyta skirtingų mokymosi stilių ir tam tikro amžiaus tarpsnio mokiniams. Vadovėlio pabaigoje yra dainos (su vaizdo medžiaga), naujo aktyvaus žodyno sąrašas su transkripcija, netaisyklingų veiksmažodžių lentelė ir „Rašymas“. Kiekviename vadovėlio modulyje pateikiama tarpkultūrinio lavinimo bei tarpdalykinės integracijos pamoka - „CLIL“. Integruoto užsienio kalbos ir dalyko (CLIL) metodo taikymas padeda ne tik klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašytinio teksto kūrimo įgūdžiams vystyti, bet ir tarpkultūrinei kompetencijai bei tarpdalykinei integracijai ugdyti. Sukurta medžiaga skatina aplinkos, socialinį ir emocinį suvokimą (pvz., „Green neighbourhood“, „Life in Ancient Rome“, „Parts of a plant“). Mokiniai motyvuojami ir įtraukiami į pažinimo ir mokymo procesą atlikdami kūrybiškas ir fantazijos reikalaujančias užduotis (rubrikos „Projektai“ ir „Pristatymo įgūdžiai“). Vadovėlio pabaigoje – „Dainos“ (vadovėlyje pateiktos dainos ne tik supažindina su pasaulio kultūra, bet priverčia mokinį pamąstyti apie tikrąsias gyvenimo vertybes), „Rašymas“ (patarimai ir praktika) ir „Žodynėlis“.

Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į šiuolaikinę mokymo/si aplinką, kai derinamos spausdintos ir skaitmeninės mokymo/si priemonės. Vadovėlio komplektą sudaro ne tik tradiciniai elementai – spausdinta medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, bet ir skaitmeninė medžiaga - Digibook App. Dirbdamas su šiuo vadovėliu, mokytojas galės naudotis interaktyvia lenta (IWS).

Vadovėlių komplektas paremtas šiuolaikinės didaktikos principais bei motyvacinėmis užduotimis, orientuotomis į holistinio mokymo metodiką: kiekviename skyriuje pateikiama daug klausymo užduočių, lavinančių skirtingas supratimo strategijas (pvz., nustatyti kalbėtojo požiūrius ir nuostatas, informacijos turinį; detaliai suprasti radijo dokumentinių laidų ištraukų garso įrašus ir t.t.). Tekstai autentiški (tai ypač svarbu Lietuvos kalbinėje aplinkoje, kai mokiniai turi ribotą sąlytį su natūraliai vartojama anglų kalba). Rašymo gebėjimų ugdymo užduotys ugdo besimokančiojo kompetenciją logiškai ir nuosekliai išdėstyti  pagrindines mintis jas pagrindžiant, parinkti tinkamą teksto išdėstymą pagal pateiktą užduotį (pvz., tinklaraščio apžvalga (a blog comment), straipsnis, asmeninis el. laiškas, istorija, esė). Į pratybas integruota gramatika ir gramatikos knyga padeda ugdyti leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingo vartojimo kompetenciją. Vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje pateikta skaitymo gebėjimų plėtojimo medžiaga apima platų spektrą temų, tekstų tipų (pvz., interviu, straipsnis, tinklaraščio apžvalga (a blog comment)). Tekstai įgarsinti, tai leidžia lavinti taisyklingo tarimo įgūdžius. Kiekviename skyriuje pateikiama daug tarimo pratimų. Tekstų turinys ir kalbėjimo užduotys atitinka programoje numatytas temas ir potemes: sportas, susisiekimas, sveikata, įdomios vietovės ir t.t. Leksinei ir gramatinei kompetencijai ugdyti skiriama dėmesio kiekviename skyriuje. Žodynas turtingas, akcentuojamas mokant ir skaitymo, ir klausymo, ir kalbėjimo. Nauji žodžiai pateikiami kontekste, mokoma atspėti jų prasmę, žodžiai pateikiami semantinėmis grupėmis, analizuojama žodžių daryba, skatinama vartosena.

Pateikiami praktiniai patarimai, kaip atlikti tam tikro tipo užduotis (pvz., Note!).

Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra pažangos įsivertinimo testai (Progress Check) ir pateikiami „Aš gebu“ teiginiai (Competences). Mokiniai gali pamatyti sąsają tarp mokymosi medžiagos ir Europos kalbų aplanko, naudojamo gebėjimus įsivertinti.

Nuolatinis įsivertinimas ugdo mokinių savarankiškumą ir atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (anglų)
Klasė
7 klasė
Kalba
Anglų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
120
Pirmojo leidimo metai
2018
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9781471569227
Būsena
Kita
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
Express Publishing/ Atstovas UAB „Litterula“
Leidėjo adresas
Pylimo g. 10-16, 01117 Vilnius
Leidėjo telefonas
+37060982939
Leidėjo svetainė
www.litterula.lt
Leidėjo el. paštas
vilnius@litterula.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
right-on-3-recenzija