Matematika. Vadovėlis 3 klasei. 1 dalis (serija „Taip!“)

arrow_back Grįžti atgal

Matematika. Vadovėlis 3 klasei. 1 dalis (serija „Taip!“)
Ada Kavaliauskienė, Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė

Serijos „Taip!“ matematikos vadovėlio 3 klasei užduotys skatins mokinius atrasti ir taikyti matematiką per vaizduojamus mokinių dialogus, uždavinių sprendimo strategijas, nuoseklų mokymąsi, pradedant nuo probleminių klausimų iki refleksijos, nuo matematinių sąvokų ir jų ryšių suvokimo link taikymo ir matematinį mąstymą skatinančių užduočių. Kiekvieną pamoką vadovėlyje mokiniai ras pagalbos (paaiškinimų tekstu, ženklais, schemomis, užvedančių klausimų), kuri padės mokytis tiek bendradarbiaujant su kitais klasėje, tiek ir individualiai savarankiškai, susieti pateiktą informaciją su turimomis žiniomis ir patirtimi, daryti išvadas ir numatyti tolimesnę  mokymosi eigą. Matematikos vadovėlyje toliau plėtojamos antros klasės temos ir palaipsniui įvedamos naujos pagal Bendrųjų programų turinį ir tikėtinus mokinių pasiekimus.

Naujas matematikos mokymosi priemonių komplektas yra inovatyvus ir kupinas vertingų, mokytis skatinančių idėjų. Remiantis vadovėlyje sukurta sistema mokomasi nuosekliai ir giliai, kad susiformuotų numatyti matematiniai gebėjimai: sistemingai aptariama, kartojama ir įtvirtinama tai, ką mokiniai žino ir geba. Atsižvelgiant į skirtingus informacijos priėmimo būdus, mokymosi stilius, vaikams pateikiama ne tik tekstinė, iliustracinė, bet ir vaizdinė medžiaga.

Matematikos mokymosi komplektą „Matematika 3 klasei“ (serija „Taip!“) sudaro:

  • Vadovėliai (1 dalis, 2 dalis, 3 dalis)
  • Užrašai (1 dalis, 2 dalis, 3 dalis)
  • Mokytojo knyga
  • Pasitikrinamieji darbai
  • Skaitmeninės užduotys ir papildoma mokomoji medžiaga virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Eduka klasė“ www.klase.eduka.ltAtsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Dalykas
Matematika
Klasė
3 klasė
Kalba
Lietuvių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
92
Pirmojo leidimo metai
2019
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
978-5-430-06945-2
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
UAB „Šviesa“
Leidėjo adresas
Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas
Leidėjo telefonas
8 37 409 126
Leidėjo svetainė
www.sviesa.lt
Leidėjo el. paštas
info@sviesa.lt
Paskirto vertintojo recenzija
isvada