New Enterprise B1+

arrow_back Grįžti atgal

New Enterprise B1+
Jenny Dooley

Šiuolaikiškai parengtą vadovėlį sudaro 12 skyrių. Jų pagrindą sudaro tokios aktualios temos kaip “Kelionės”, “Šventės. Įvykiai”, “Šiuolaikinės technologijos“, “Švietimas“, ”Marketingas“, ”Sveikas gyvenimo būdas. Mityba“, “Ekologija” ir kitos temos, kurios atitinka Bendrąsias programas. Kiekvieną skyrių sudaro 5 skyreliai, kurie sistemingai, žingsnis po žingsnio, lavina visus 4 gebėjimus, be to, dėka kruopščiai parinktos autentiškos medžiagos, vaizdinių priemonių, įdomios informacijos ir aiškių instrukcijų, galima kelti mokinių motyvaciją ir mokyti mokytis. Beveik visoms užduotims pateikiami pavyzdžiai, paaiškinimai, nuorodos. Tai skatina dirbti savarankiškai ir individualizuoti mokymosi procesą. Vadovėlis moko mąstyti (gausu kūrybinių užduočių, prašymų išsakyti savo nuomonę ir pagrįsti atsakymą). Šriftas stambus, ryškus, nuotraukos ir piešiniai - teminiai, šiuolaikiški, aiškūs. Vadovėlio pabaigoje yra naujo aktyvaus žodyno sąrašas su transkripcija ir pavyzdžiais. Anglų kalbos mokoma ne tik remiantis klausymo ir skaitymo tekstais, bet ir gyvenimiškomis kalbinėmis situacijomis, pateikiamomis kiekvienoje pamokoje, kurios yra orientuotos į mokymosi stilių įvairovę bei skirtingų gebėjimų mokinius. Kiekviename vadovėlio skyriuje pateikiama tarpkultūrinio lavinimo pamoka (“Culture“) su vaizdo medžiaga, kuri ne tik supažindina su pasaulio šalių kultūra, bet priverčia mokinį pamąstyti apie tikrąsias gyvenimo vertybes.

Kas 3-iame skyriuje yra skyrelis “Viešojo kalbėjimo įgūdžiai“, “Vertybės” ir vadovėlio pabaigoje – 4 “CLIL” skyriai. Integruoto užsienio kalbos ir dalyko (CLIL) metodo taikymas padeda ne tik klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašytinio teksto kūrimo įgūdžiams vystyti, bet ir tarpkultūrinei kompetencijai bei tarpdalykinei integracijai ugdyti. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra pažangos įsivertinimo testai (Review) ir pateikiami teiginiai “Kompetencijų aprašymas” (Competences). Mokiniai gali pamatyti sąsają tarp mokymosi medžiagos ir Europos kalbų aplanko, naudojamo gebėjimus įsivertinti.

Pratybų sąsiuvinio temos susietos su vadovėlio medžiaga. Užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius. Nevienodas užduočių sunkumo laipsnis teikia mokytojui galimybę atsižvelgti į individualius mokinių gebėjimus ir diferencijuoti ugdymą. Kas 3-iame skyriuje yra pažangos įsivertinimo testai (Review).

Vadovėlio komplektas parengtas atsižvelgiant į šiuolaikinę mokymo/si aplinką, kai derinamos spausdintos ir skaitmeninės mokymo/si priemonės. Vadovėlio komplektą sudaro ne tik tradiciniai elementai - spausdinta medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, bet ir skaitmeninė internetinė mokymo/si platforma Express DigiBooks. Dirbdamas su šiuo vadovėliu, mokytojas galės naudotis interaktyvia lenta.

Vadovėlyje pateikiamų skaitymo ir klausymo tekstų bei užduočių tematika yra įdomi, aktuali, skatina mokinius kritiškai mąstyti, analizuoti, samprotauti (autorė siūlo šiuos mokymo (si) metodus: teksto nagrinėjimą, pokalbius, diskusijas pagal pateiktus klausimus, aforizmų ir bendraamžių minčių komentavimą, iliustracijų aptarimą, pateiktų problemų ar probleminių situacijų sprendimą, informacijos paiešką, projektų rengimą grupėse ir kt.).

Kiekviename skyriuje pateikiama daug klausymo užduočių, lavinančių skirtingas supratimo strategijas (pvz. nustatyti kalbėtojo požiūrius ir nuostatas, informacijos turinį; detaliai suprasti radijo dokumentinių laidų ištraukų garso įrašus ir t.t.). Tekstai autentiški. Rašymo gebėjimų ugdymo užduotys ugdo besimokančiojo kompetenciją logiškai ir nuosekliai išdėstyti pagrindines mintis jas pagrindžiant, parinkti tinkamą teksto išdėstymą pagal pateiktą užduotį. Į pratybas integruota gramatika ir gramatikos knyga padeda ugdyti leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingo vartojimo kompetenciją. Pateikiami praktiniai patarimai, kaip atlikti tam tikro tipo užduotis (pvz. Writing Tips).

Skaitymo gebėjimų plėtojimo medžiaga apima platų spektrą temų, tekstų tipų (pvz. interviu, straipsnis, tinklaraščio apžvalga). Tekstai įgarsinti ir yra vaizdo įrašai, tai leidžia lavinti taisyklingo tarimo įgūdžius. Tekstų turinys ir kalbėjimo užduotys atitinka programoje numatytas temas ir potemes: ateities planai; kultūrinis gyvenimas, ekologinės problemos; turizmas; šiuolaikinės informacinės ir kompiuterinės technologijos ir t.t. Leksinei ir gramatinei kompetencijai ugdyti skiriama dėmesio kiekviename skyriuje. Žodynas yra turtingas, akcentuojamas mokant skaitymo, klausymo, ir kalbėjimo. Nauji žodžiai pateikiami kontekste, mokoma atspėti jų prasmę, žodžiai pateikiami semantinėmis grupėmis, analizuojama žodžių daryba, skatinama vartosena. Atkreipiamas dėmesys į tam tikras frazes, kurios vartotinos natūraliame bendravime.

Mokytojo knygoje mokytojai ras suformuluotus kiekvienos pamokos mokymo uždavinius, visų užduočių atsakymus. Mokytojo knyga detaliai paaiškina, kaip mokyti pagal vadovėlį, kaip planuoti pamoką, įvertinti mokinio pažangą, individualizuoti darbą.

Naujovė Express Digibooks - skaitmeninė internetinė mokymo/si platforma, gali būti naudojama asmeniniame kompiuteryje bei įdiegiama įvairiuose išmaniuosiuose įrenginiuose. Express Digibooks platforma yra skirta mokinio individualiam ir savarankiškam įgytų žinių įtvirtinimui ir kartojimui. Ne tik mokiniai turi galimybę stebėti mokymosi pažangą, bet ir mokytojas gali lengvai kontroliuoti mokinių darbą, pasiekimus, matyti dažniausiai daromas klaidas, bendrauti su mokiniais už klasės ribų bei naudotis visais kitais internetinės mokymo/si platformos privalumais.

Kompiuterinė programa interaktyviai lentai (IWS) yra skirta mokytojo darbui klasėje, kurioje yra interaktyvus elektroninis vadovėlis, interaktyvi elektroninė mokytojo knyga, interaktyvios elektroninės pratybos. Papildomai į IWS yra integruota audio, video medžiaga, interaktyvūs žaidimai.

Vadovėlį papildančiose priemonėse pateikiamos veiklos padeda mokytojui individualizuoti mokinių darbą, atsižvelgiant į jų individualius gebėjimus, poreikius ir interesus bei vertinti mokinių pasiekimus.
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (anglų)
Klasė
9 klasė
Kalba
Anglų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
159
Pirmojo leidimo metai
2020
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9781471589256
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
Express Publishing/ Atstovas UAB „Litterula“
Leidėjo adresas
Pylimo g. 10-16, 01117 Vilnius
Leidėjo telefonas
+37060982939
Leidėjo svetainė
www.litterula.lt
Leidėjo el. paštas
vilnius@litterula.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
recenzija-new-enterprise-b1