Prima plus Schülerbuch B1

arrow_back Grįžti atgal

Prima plus Schülerbuch B1
Friederike Jin; Lutz Rohrmann

PASKIRTIS:

Vadovėlio serija PRIMA PLUS B1 mokiniams nuo 16 metų ir gali būti naudojamas penktaisiais ir šeštaisiais vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymosi metais.  Tai yra penktoji septynių vadovėlių serijos dalis, skirta moksleiviams pasiekusiems A2.2 kalbos mokėjimo lygį ir orientuota į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis. Vadovėlis „prima plus B1. Deutsch für Jugendliche“ tinkamas ugdyti B1 lygio Bendrosiose programose numatytas užsienio (vokiečių) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas.

 

METODINIAI PRINCIPAI:

Vadovėlį sudaro 22 skyriai ir 5 įgūdžių gilinimui/ rengimuisi egzaminui/ strategijų taikymui skirti skyriai (Trainingseinheiten). Po keturių vadovėlio skyrių yra pateikiamas 4 puslapių apimties strategijų treningo (mokymo, rengimosi egzaminui, darbui) skyrius su mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti skirtais patarimais (Tipp), taip pat grožinės literatūros analizei ir vaizdo medžiagos nagrinėjimui skirta 1 puslapio apimties medžiaga su mokinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į pamokos medžiagos analizę skatinančiomis užduotimis. Informacijos įsisavinimui ir įtvirtinimui yra naudojamos skaitymo, kalbėjimo, rašymo ir klausymo užduotys, pasižyminčios formų ir tipų įvairove.

Naudodamas vadovėlio užduotis mokytojas gali individualizuoti ir diferencijuoti pamokos turinį pagal besimokančiųjų poreikius ir gebėjimus. Vadovėlyje pateikiamos užduotys projektinei veiklai atlikti padeda mokiniams plėsti ir įtvirtinti žodyną nagrinėjama tema ir skatina kūrybiškumą. Didelis dėmesys skiriamas mokinių kalbėjimo įgūdžių lavinimui, rašymui apie save bei turimas patirtis ir skaitomo teksto suvokimui. Lentelės, pažymėtos įrašu „Denk nach“ (pagalvok) padeda mokiniams patiems atpažinti kalbines struktūras ir suformuluoti gramatines taisykles.

Vadovėlio pabaigoje pateikiamas žodžių abėcėlinis sąrašas (nurodant skyrių, užduotį ir puslapį, kur žodis buvo pavartotas pirmą kartą), netaisyklingųjų veiksmažodžio formų sąrašas, veiksmažodžių valdymo lentelė su pavyzdiniais sakiniais ir kalbos išraiškos priemonės (Redemittel) pagal tematiką.

Pažymėtina, kad pratybų sąsiuvinis papildo vadovėlyje pateiktą medžiagą. Pratybų sąsiuvinio baigiamasis skyriaus 4 puslapis pavadinimu „Das kannst du“ yra skirtas mokiniams įsivertinti tai, ko jie išmoko kiekviename skyriuje, stebėti ir apmąstyti savo pažangą, įvardinti pasiekimus ir pakartoti svarbiausias skyriaus kalbinės išraiškos priemones. Taip siekiama lavinti mokinių savarankiškumą ir gebėjimą mokytis.

Mokytojo knygoje pateikiamos metodinės pamokų planavimo rekomendacijos, aiškiai išdėstyti pamokų tikslai ir uždaviniai, vadovėlio užduočių atsakymai, pateikiami darbalapiai kopijoms, vadovėlio ir pratybų knygos garso įrašų tekstai, pratybų knygos užduočių atsakymai.

Skaitmeninis paketas su vadovėliu ir pratybomis, mokytojo knyga, garso ir vaizdo įrašais, darbo lapais mokytojui sudaro sąlygas paįvairinti pamokas. Pakete integruoti papildomi interaktyvūs pratimai. Tinklalapyje www.cornelsen.de/prima-plus darbui su Prima plus B1 vadovėliu pateikiama papildoma medžiaga, pratimai ir didaktiniai patarimai bei įdomios nuorodos.

SANDARA:

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

- vadovėlis;

- pratybų sąsiuvinis su garso įrašų ir interaktyviųjų pratimų CD;

- mokytojo knyga;

- testų sąsiuvinis su garso įrašų CD;

- DVD su vaizdo įrašais vadovėliui;

- 2 CD su garso įrašais vadovėliui;

- skaitmeninis vadovėlis su integruota garso ir vaizdo medžiaga, interaktyviais pratimais;

- skaitmeninė pratybų knyga su integruota garso ir vaizdo medžiaga, interaktyviais pratimais;

- skaitmeninis paketas su vadovėliu ir pratybomis, garso ir vaizdo įrašais, mokytojo knyga, darbalapiais.
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (vokiečių)
Klasė
10 klasė
Kalba
Vokiečių
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nepritaikytas
Puslapių skaičius
144
Pirmojo leidimo metai
2016
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9783061206536
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
Cornelsen Verlag/UAB "Šviesa"
Leidėjo adresas
Vytauto pr. 29, LT-44352 Kaunas
Leidėjo telefonas
+37061422022
Leidėjo svetainė
https://www.sviesa.lt/
Leidėjo el. paštas
info@sviesa.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
vadovelio-recenzija-prima-plus-b1-irmaviciniene