New Close-up B1

arrow_back Grįžti atgal

New Close-up B1
Katherine Stannett

PASKIRTIS:

Vadovėlis New Close-up B1 (Intermediate I) orientuotas į B1 (Nedaug pažengęs vartotojas)  kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas vidurinio ugdymo pakopoje 9-10 klasėse (8-9 mokymo metai). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas užsienio (anglų) kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas.

METODINIAI PRINCIPAI:

New Close-up – tai modernus, turiningas ir turtingas kursas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas gyvenimui ir gyvenimo įgūdžiams, kad mokiniai įgytų kompetencijų, reikalingų akademiniam ir asmeniniam gyvenimui. Pilnai atnaujintas turinys, suderintas su šių dienų paauglių ir jaunimo pasaulėžiūra, skirtas smalsiems šiuolaikiniams paaugliams, trokštantiems įvairesnių ir įdomesnių žinių. Pateikta medžiaga išsiskiria savo unikaliomis ir ryškiomis nuotraukomis,. Šis kursas perkelia anglų kalbos mokymąsi į kasdieninį ir realų gyvenimą, per įspūdingas National Geographic nuotraukas ir rūpestingai atrinktą ir  pateiktą video medžiagą, kuri moko šiuolaikinius moksleivius mąstyti kritiškai bei lavinti visas keturias kalbines kompetencijas: skaitymą, rašymą, klausymą ir kalbėjimą. Jį sudaro penkių vadovėlių serija, nuo A2 (Pradedantis vartotojas) iki B2+ (Pažengęs vartotojas) lygio pagal bendrąjį Europos šalių kalbų mokymosi aprašą.

Tai vadovėlis, kuris rengia sėkmei, ne tik klasėje, egzaminuose, bet ir gyvenime. Vadovėlyje pateikiami: skaitymo, žodyno plėtojimo, gramatikos įtvirtinimo pratimai, klausymo, kalbėjimo, ir videoužduotys, kurios sudaro sąlygas plėtoti ir tobulinti šiuolaikinės kalbos vartojimo pavyzdžius, bei sudaro galimybę analizuoti ir įsisavinti šiandieninę kalbą. Vadovėlio medžiaga skatina mokinius įsitraukti į diskusijas ir pateikia naudingų patarimų tokiomis aktualiomis temomis: kaip valdyti stresą, socialinė žiniasklaida, draugystė ir kt. Veiklos skatina savarankišką mąstymą ir paskatina diskusijas. Kiekviena pamoka baigiasi projektu, kuris skatina mokinio savarankiškumą ir suteikia mokiniams galimybę praktikuoti prezentacijų įgūdžius bei dirbti komandoje. Visos užduočių grupės yra tarpusavyje glaudžiai susietos ir nuosekliai papildo viena kitą. Atnaujintos vadovėlio užduotys pateikiamos valstybinio bei tarptautinių anglų kalbos egzaminų forma. Juose daug dėmesio skiriama testavimo strategijoms, savarankiškam mokymuisi, padedančios tapti savivaldžiu besimokančiuoju, kritiniam mąstymui, bei asmeniniams pasiekimams įsivertinti, įgūdžiams lavinti. Pateiktos pamokos „Live well, study well“, kurios skiria ypatingą dėmesį į gyvenimo ir mokymosi įgūdžius. Po kiekvienos kalbinės kompetencijos įtvirtinimo veiklos yra pateikiama „Your ideas”, kurios skatina kritinį bei probleminį mąstymus, bei refleksijai skirtos užduotys, „Reflection checklist“ puikiai ugdo bei skatina plėtoti reflektavimo gebėjimus. Taip pat „Exam Task“ ir „Exam tip“, kuriuose pateikiamos užduotys bei esminiai patarimai, apibendrinamai  esminiai aspektai. Atsižvelgiant į naujausią CEFR lyginamąją analizę, į kiekvieną vadovėlio skyrių įtrauktos bent dvi tarpininkavimo veiklos, kurios skatins suprasti ir ugdys tarpininkavimo įgūdžius, bei įkvėps pasitikėjimo ne tik klasėje, bet gyvenime. Šios veiklos suteiks daug praktikos ir padės jiems išlaikyti akademinius egzaminus ir ugdys gebėjimą efektyviai bendrauti įvairiose gyvenimo situacijose.

Unikalus vadovėlio turinio priedas yra įvairios vaizdo pamokos, paremtos tikrais gyvenimiškais faktais, nukeliantys moksleivius į atokiausius pasaulio kampelius. Kurie turtina ir ugdo lingvistinę, strateginę, tarpkultūrinę, kritinio mąstymo, analizavimo, bei mokymosi mokytis kompetenciją, šitaip užtikrindami mokinių sėkmę mokymosi srityje. Skatina ugdytis socialines emocines kompetencijas. Videomedžiaga apima platų ir prasmingą bei gyvenimišką temų spektrą: globalūs klausimai, technologijos, mokslai, menai, profesijos, politika, kultūra, verslas, geografija, istorija, pramogų sfera ir kt. Sudaromos galimybės ugdyti socialinio pilietiškumo, pasaulio pažinimo ir tarpkultūrinės kompetencijos bei atitinkamai formuojamos vertybinės nuostatos. Vadovėlio „New Close - Up“ autoriai atrinko įdomiausius, aktualiausią ir naudingiausią informaciją, atitinkančią besimokančiųjų anglų kalbos lygį bei skyrių tematiką, juos papildydami klausymo, žodyno plėtros, video užduočių, diskusijų užduotimis, nepamiršdami, kad besimokantieji mokytųsi ir būtų pasirengę gyvenimui.

 

Vadovėlio sandara.

Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys:

  • Mokinio knyga:

- 12 skyrių, kiekvienas suskirstytas į skaitymo, žodyno, gramatikos, klausymo, kalbėjimo rašymo, video žiūrėjimo užduočių poskyrius; gramatikos santraukos su visais paaiškinimais, rašymo formų pavyzdžių bankas, kalbėjimo užduočių pavyzdžiais ir netaisyklingų veiksmažodžių lentele.

  • Pratybų knyga su MP3 CD – vadovėlio priedas, papildomi pratimai, pavyzdžiai, klausymo užduotys.
  • Interaktyvios, internetinės pratybos:
  • Mokytojo knyga su papildomos medžiagos Audio CD ir DVD, Online Teaching Toolkit – metodinės rekomendacijos, papildoma medžiaga, testai, testų audio takeliai, paaiškinimai ir patarimai, kaip planuoti bei vesti pamokas.
  • Priemonė prezentacijoms klasėje skirta interaktyvioms lentoms (Interactive Whiteboard software with CCT).

  New Close-up B1  yra antroji dalis iš penkių lygių vadovėlių serijos.
Atsiliepimai

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.

Duomenys

Ugdymo sritis
Kalbinis ugdymas
Dalykas
Užsienio kalba (anglų)
Klasė
9 klasė
Kalba
Anglų
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Nenustatyta
Puslapių skaičius
190
Pirmojo leidimo metai
2022
Leidimas
Naujas (pirmasis)
ISBN
9780357433980
Būsena
Galiojantis
Skaitmeninis
ne
Leidėjas
National Geographic Learning/atstovas Knygynas Krisostomus OÜ Raamatukauplus Krisostomus
Leidėjo adresas
Raekoja plats 11, 51004 Tartu, Eesti
Leidėjo telefonas
+37067085248
Leidėjo svetainė
www.kriso.lt
Leidėjo el. paštas
violeta@kriso.lt
Leidėjo pasirinkto vertintojo recenzija
new-close-up-b1-recenzija