Vadovėlių duomenų bazė


8 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Dabei! A2.1 Deutsch für Jugendliche

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner
9 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Dabei! A2.2 Deutsch für Jugendliche

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner
11 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Dabei! B1.1 Deutsch für Jugendliche

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner
12 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Dabei! B1.2 Deutsch für Jugendliche

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner, Anna Hila
6 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Dabei! A1.1 Deutsch für Jugendliche

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner
7 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Dabei! A1.2 Deutsch für Jugendliche

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner
6 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Prima plus Schülerbuch A1/1

Friederike Jin; Lutz Rohrmann; Milena Zbrankova
7 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Prima plus Schülerbuch A1/2

Friederike Jin; Lutz Rohrmann
8 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Prima plus Schülerbuch A2/1

Friederike Jin; Lutz Rohrmann
9 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Prima plus Schülerbuch A2/2

Friederike Jin; Lutz Rohrmann
10 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Prima plus Schülerbuch B1

Friederike Jin; Lutz Rohrmann
5 klasė
Užsienio kalba (vokiečių)
Vokiečių

Prima - Los geht's! Schülerbuch A1 Band 1

L. Ciepielewska-Kaczmarek; Angelica Lundquist-Mog; Aleksandra Obradovic; Susanne Sperling; Giselle Valman