hero

Metodinė medžiaga pagal dalykus

Nuotrauka
Raktažodžiai
lietuvių kalba, tautinės mažumos
Failai parsisiuntimui:
metodinis-leidinys-skirtas-kalbu-gimtuju-ir-uzsienio-mokytoju-dalykiniu-kompetencijoms-tobulinti-1.pdf

Metodinis leidinys kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Išplėsti Suskleisti

Elektroninio leidinio, skirto Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų kalbų mokytojams, paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias kalbų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas kalbų ugdymo bendrąsias programas. Tikimasi, kad metodinė priemonė paskatins kalbų mokytojus iš naujo apmąstyti dalyko mokymo turinį ir turimą savąją patirtį bei kryptingai pasirengti pamokoms ar kitai ugdomajai veiklai. Manoma, kad leidinio metodinė medžiaga padės įgyvendinti į kompetencijas orientuotą ugdymo turinį, rasti veiksmingų būdų, metodų ugdyti mokinių komunikavimo gimtosiomis (lietuvių, rusų, lenkų) ir užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) kalbomis esmines kompetencijas, padės bei įkvėps pasisemti idėjų mokymosi aplinkai turtinti. Metodinis leidinys parengtas remiantis pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (2022) projektuose keliamais kompetencijų ugdymo tikslais, sudarytojų patirtimi. Taip pat pasitelkta ir projekto mokymuose dalyvavusių mokytojų geroji patirtis. Metodinį leidinį iliustruoja metodinis filmas.

Papildoma informacija

Autorius:
Lietuvių kalba ir literatūra: Meilė Čeponienė, Zita Bartkevičienė, Onutė Baumilienė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Daiva Stukienė, dr. Sonata Vaičiakauskienė. turinio redaktorius Kęstutis Bredelis, Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra: I. Masoit, R. Pašuta, A. Savanevičienė, R. Slavinskienė, J. Szczyglovska, D. Szejnicka, B. Ustjanovska, O. Volkovicka, turinio redaktorė Danguolė Povilaitienė. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra: Marina Volkova, Ala Bogomolnik
Ugdymo programos pavadinimas:
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Dalykų grupės pavadinimas:
Kalbinis ugdymas
Dalyko pavadinimas:
Lietuvių kalba ir literatūra
Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba
Lietuvių kalba pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)
Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Klasė (klasės):
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Klasių koncentrai:
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Tinkamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui:
Ne
Kalba:
lietuvių
Bendrojo ugdymo kompetencijos:
Komunikavimo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Sukūrimo metai:
2022

Atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę vartotojai. Norėdami prisijungti, paspauskite .

Netinkami, pažeidžiantys įstatymus skaitytojų atsiliepimai bus šalinami. Už atsiliepimus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę asmenys.