hero

Metodinė medžiaga pagal dalykus

Parsisiųsti sąrašą:
Ieškoti
Rikiuoti pagal:
Abėcėlę ↓
Abėcėlę ↑
Įrašo publikavimo datą ↓
Įrašo publikavimo datą ↑
Vertinimą ↓
Vertinimą ↑
Įrašo publikavimo datą ↑
Neteisingas
Pavadinimas
„Go-Lab“ sistema ir mokymosi tyrinėjant aplinkos
Astronomijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Biologijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Biologijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos. 7–10 (II gimnazijos) klasės
Biologijos tiriamųjų darbų aprašai, tinkami atlikti su skaitmenine laboratorija „NOVA5000“
Biologijos vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Chemijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Darbo su mikroskopavimo kameromis aprašas
Diagnostiniai skaitymo vertinimo įrankiai 1-3 klasei
Edukacinis video filmas „Gintaro kelias“. Metodinė medžiaga istorijos, geografijos, visuomeninio ugdymo, ekonomikos ir verslumo pedagogams (ir ne tik)
Filosofijos vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Fizikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Fizikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos. 7–10 (II gimnazijos) klasės
Fizikos tiriamųjų darbų aprašai, tinkami atlikti su skaitmenine laboratorija „Nova 5000“
Fizikos vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Fizinė ir akių bei regėjimo mankšta pradinio ugdymo mokiniams
Fizinė ir akyčių bei regėjimo mankšta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
Fizinio pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Fizinio pradinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Fizinio vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti
Gamtos mokslų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos 5-8 klasėms
Gamtos mokslų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pradiniam ugdymui
Gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos 5-10 (II gimnazijos) klasėms
Idėja pamokai tema „Dirbtinis intelektas“ (I-IV gimnazijos klasės)
Informacinė medžiaga biologijos dalyko pamokai tema „Korida"
Informacinis - metodinis leidinys „Kovo 11-oji Lietuvos valstybingumo raidoje“
Informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pradiniam ugdymui
Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms metodinės rekomendacijos
Išmaniosios technologijos ir informatinis mąstymas. Rekomendacijos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.
Istorijos mokomosios medžiagos pavyzdys (III gimnazijos klasė)
Istorijos pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Istorijos vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Įvairių technologijų ir inovacijų taikymas fiziniame ugdyme
Kad rašytojas nenutoltų... Krėvės mokykla. II dalis 
Knygelių rinkinys vaikams iki trejų metų. Medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Žaismė ir atradimai.
Knygelių rinkinys vaikams nuo trejų iki šešerių metų. Medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Žaismė ir atradimai
Kompiuterinė laboratorija „NOVA LINK“ ir švietimui skirta programa „MULTI LAB“
Leidinys „Lietuvių kalbos leksikos mokymo problemos ir rekomendacijos“
Leidinys „Lietuvių sportiniai žaidimai“
Leidinys vaikams „Pakylėta kasdienybė“. Medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Žaismė ir atradimai.
Lenkų kalbos pamokų ciklo „Kaip parašyti laišką“ pavyzdys 5 kl.
Lenkų kalbos pamokų ciklo „Mokomės rašyti personažo charakteristiką“ pavyzdys 7 kl.
Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų konsultacijų medžiaga (2023 m.)
Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Lietuvių kalbos mokymo medžiaga I–II ir III–IV klasių mokiniams: paskirtis ir taikymo galimybės
Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1 – B2) bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Dihibridinis kryžminimas“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „DNR molekulės struktūros pažinimas“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Fotosintezė“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Globuliniai ir fibriliniai baltymai“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „H. Krebsas ir M. Kalvinas“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Indukuoto atitikmens modelis“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Ląstelės teorija“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Ląstelių ir jų struktūrų dydžiai“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „T. Morganas ir nealelinių genų sąveika“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Takiosios mozaikos modelis“
Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Viduląstelinis kvėpavimas“
Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (10 (II gimnazijos) klasė), naujoms BP temoms mokyti
Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (9 (I gimnazijos) klasė), naujoms BP temoms mokyti
Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti
Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (IV gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (7 klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Doplerio reiškinys“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (7 klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Optiniai prietaisai“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (8 klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „CERN“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (8 klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Egzoplanetos“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (8 klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Radiacija“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (9 (I gimnazijos) klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Šilumos siurbliai“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Energijos šaltiniai“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Matavimai ir skaičiavimai fizikoje“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Paklaidos“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Sankey diagramos“
Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga naujoms BP temoms mokyti (7 - III gimn. klasės). Laboratoriniai ir tiriamieji darbai.
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (7 klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Geografinis tyrimas“
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (7 klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Globalizacija ir jos pavyzdžiai artimoje aplinkoje“
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (9 (I gimnazijos) klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Darnus gamtos išteklių naudojimas“
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (9 (I gimnazijos) klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Darnusis vystymasis“
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (9 (I gimnazijos) klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Globalieji iššūkiai žmonijai“
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (9 (I gimnazijos) klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Vandens ištekliai“
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Vidinės ir tarptautinės migracijos pavyzdžiai“
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga naujoms BP temoms mokyti. Praktinių veiklų aprašai: infografiko parengimas, gatvės, teritorijos kartografavimas.
Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Kompiuterių tinklai“
Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Vektorinė grafika“
Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III-IV gimnazijos klasės), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Duomenų vizualizavimas“
Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga 9-10 (I-II gimnazijos klasės), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Kriptografija“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Europos integracija ir dekolonizacija“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Ikimodernių laikų valstybė“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Ilgojo XIX a. valstybingumo virsmas“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Istorijos politika ir atminties karai“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Istorijos samprata ir raida nuo Antikos iki XIX a.“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Istoriko laboratorija: istorijos šaltinių įvairovė ir istorinis tyrimas“ 
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Istorinio tyrimo ir pasakojimo žanrai bei formos“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Senovės pasaulio valstybingumo idėjos ir formos“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „Valstybės santykis su visuomene ir individu XX a.“
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos metodinė medžiaga (III gimnazijos klasė), naujoms BP temoms mokyti. Tema „XIII–XVI a. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė“
Lotynų kalbos ir Antikos kultūros vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Mąstymo gebėjimų vertinimo programa
Matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos pereinamajam laikotarpiui
Matematikos išplėstinio kurso moduliai. IKT panaudojimo matematikos uždaviniams spręsti metodikos pavyzdžiai
Matematikos mokytojų konsultacijų medžiaga (2023 m.)
Medijų ir informacinio raštingumo integravimo matematikos pamokose pavyzdžiai
Medijų meno bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Menų istorijos vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Menų pažinimas. Metodinės rekomendacijos
Metodinė medžiaga – projektas „Lietuvių kalba per šokį“ šokio mokytojams
Metodinė medžiaga „Antikorupcinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“
Metodinė medžiaga „Apie radioaktyvumą, jonizuojančiąją spinduliuotę ir radiacinę saugą“
Metodinė medžiaga „Etninės kultūros bendrosios programos panaudojimas rengiant Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados dalyvius“
Metodinė medžiaga „Matematikos probleminiai uždaviniai“
Metodinė medžiaga „Tikimybės ir interpretavimas“
Metodinė medžiaga „Vaiko Konstitucija“, tinkama pradinio ugdymo pedagogams
Metodinė medžiaga „Valstybinio brandos egzamino istorijos rašinio parengimas ir vertinimas“
Metodinė medžiaga „Vertinimas mokymuisi“ skirta pagrindinio ugdymo rusų kalbos mokytojams
Metodinė medžiaga fizikos dalyko pamokoms apie CERN
Metodinė medžiaga fizikos dalyko pamokoms apie elementariąsias daleles
Metodinė medžiaga integraliam gamtamoksliniam ugdymui 5–8 klasėse
Metodinė medžiaga istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo mokytojams „Istorinės KlaiPĖDOS PĖDOS““
Metodinė medžiaga lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Pateiktys „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“
Metodinė medžiaga pagrindinio ugdymo tautinių mažumų gimtųjų kalbų programai įgyvendinti (8 klasė)
Metodinė medžiaga pagrindinio ugdymo tautinių mažumų gimtųjų kalbų programai įgyvendinti (9-10 klasė)
Metodinė medžiaga tema „Esė žanras (S. Parulskis, D. Kajokas) ir užduotys“
Metodinė medžiaga tema „Fotonovelės žanras ir užduotys mokiniams“
Metodinė medžiaga tema „Sigito Gedos eilėraščių analizė ir galimi atsakymai“
Metodinė medžiaga tema „Sigito Gedos poezijos analizė - pamokų temos ir užduotys“
Metodinė medžiaga tema „Vektoriai plokštumoje“
Metodinė pagalba ekonomikos ir verslumo mokytojams kalbant apie socialinį verslą
Metodinė priemonė „Apmąstyk ir veik. Refleksijos metodai ir rekomendacijos“
Metodinė priemonė „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“
Metodinė priemonė „Kodėl verta skaityti vaikams ankstyvajame amžiuje?“
Metodinė priemonė „Statistinio raštingumo ugdymas“. 9-12 klasių mokytojams
Metodinė priemonė padėsianti gerinti skaitymo gebėjimus
Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“
Metodinės medžiagos leidinys „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“
Metodinės medžiagos leidinys „Lietuvių kalbos skyryba: taisyklės, komentarai, patarimai“
Metodinės rekomendacijos „Kalbų mokymas(is) ankstyvajame amžiuje“
Metodinės rekomendacijos „Kodėl verta skaityti vaikams ankstyvajame amžiuje?“
Metodinės rekomendacijos „Lietuvos žydų gelbėtojų diena mokykloje"
Metodinės rekomendacijos „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, fizinis ugdymas“
Metodinės rekomendacijos dėl lietuvių kalbos mokymo(si) organizavimo modelių tautinių mažumų mokyklose
Metodinis darbas „Kūrinio idėja ir vizualinė raiška fotografijoje“
Metodinis leidinys „Orientavimosi sportas“
Metodinis leidinys „Pirmosios pagalbos teikimo vadovas“
Metodinis leidinys „Šokio pamoka: kaip?“ 1-4 klasių šokio mokytojams
Metodinis leidinys „Užsiėmimai lauke vaikams, turintiems negalią“
Metodinis leidinys gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Iškalbos mokymas“
Metodinis leidinys meninio (dailė, muzika, šokis ir teatras) ir technologijų ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys pradinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodinis leidinys tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
Metodų rinkinys „Pažink Europą“
Mokinių atliktų fizikos tiriamųjų darbų pavyzdžiai
Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo testai
Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo testai 
Mokyklinių biologijos eksperimentų praktika. Mokinio knyga
Mokyklinių fizikos eksperimentų praktika. Mokinio knyga
Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas
Mokymosi knyga „Olimpinio ugdymo vadovas. Paryžiaus olimpinės žaidynės 2024“
Mokytojo knyga. Metodiniai patarimai mokomosioms lituanistinio ugdymo priemonėms „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“
Mokomoji lietuvių kalbos priemonė, skirta pradinių klasių moksleiviams
Mokomoji Lituanistinio ugdymo priemonė, skirta 10–13 metų mokiniams (B1–B2 lygiui)
Mokomoji lituanistinio ugdymo priemonė, skirta 6–9 metų mokiniams (A1–A2 lygiui)
Mokomoji medžiaga „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams)
Mokomoji medžiaga „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas“
Mokomoji medžiaga „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas
Mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“
Mokomoji metodinė knyga „Vikrumo kopėtėlės fizinio ugdymo pamokoje“
Mokomoji priemonė „Lietuvių liaudies tradicinių judriųjų žaidimų vadovas“
Mokomosios medžiagos paketas pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms
Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo (8–10 (II) klasės) chemijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo dailės bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo ekonomikos ir verslumo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo geografijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo muzikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo šokio bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo teatro bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pagrindinio ugdymo technologijų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Patarimai gamtos mokslų mokytojams (JAV patirtis)
Patarimai mokytojui kaip formuluoti pamatuojamą uždavinį
Patarimai mokytojui, skirti mokant lietuvių kalbos 1–2 klasėse
Patarimai mokytojui. Antroji kalba ankstyvajame amžiuje
Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“
Patirčių erdvės. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui
Personalizavimo, diferencijavimo ir individualizavimo lyginamoji lentelė (2018)
Pilietinio pasipriešinimo abėcėlė. Patarimai, kaip kautis be ginklų.
Pilietiškumo pagrindų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo etikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo evangelikų liuteronų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo evangelikų reformatų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo judėjų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo karaimų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo katalikų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo lietuvių gestų kalbos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo musulmonų-sunitų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ir pagrindinio ugdymo ortodoksų (stačiatikių) tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ugdymo lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Pradinio ugdymo rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Praktinis vadovas mokyklai „Dalyvaujamasis biudžetas jūsų mokykloje: kas tai yra, nuo ko pradėti ir kaip užtikrinti įgyvendinimo sėkmę“
Priedai knygelių rinkiniui iki trejų metų: „Judantys laiptai“, „Aš“ pasaulis“, „Korys“. Medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Žaismė ir atradimai.
Priedai knygelių rinkiniui nuo trejų iki šešerių metų. Medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Žaismė ir atradimai
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Psichologijos vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Rekomendacijos „Kaip naudotis atnaujinta skaitmenine mokymo priemone „Technologijos 5–10 klasėms“
Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
Rekomendacijos pedagogams „Kaip kalbėtis su mokiniais apie tvyrančią įtampą dėl karo Ukrainoje“
Rusų kalbos pamokų ciklo „Kultūrų kryžkelyje: Ferdinandas Ruščicas“ 6 klasei pavyzdys
Skaitymo ir rašymo gebėjimų vertinimo pavyzdžiai lenkų kalbos 8 klasių pamokose
Skaitmeninės laboratorijos „NOVA5000“ naudojimo metodika
Sveikatos ugdymas mokantis fizikos
Teatro vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Teisės vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Tiriamojo darbo „DNR išskyrimas iš vaisių“ darbo lapas
Trijų ugdymo organizavimo būdų – nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) – prototipų modeliai, tinkantys Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms
Užduotis samprotaujamojo pobūdžio teksto kūrimui (istorijos rašiniui), III gimnazijos klasė
Užsienio kalbos (pirmosios) pradinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
Užsienio kalbų (pirmosios ir antrosios) pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
Užsienio kalbų (pirmosios ir antrosios) vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos
Vadovas pedagogui. Medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogui. Žaismė ir atradimai.
Veiklos aprašai. Užduotys, įtvirtinančios Olimpinių vertybių ugdymą
Vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasės) chemijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo dailės bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo ekonomikos ir verslumo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo etikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo evangelikų liuteronų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo evangelikų reformatų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo geografijos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo geografinių informacinių sistemų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo inžinerinių technologijų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo judėjų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo karaimų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo katalikų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo lietuvių gestų kalbos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo matematikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo musulmonų-sunitų tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo muzikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo ortodoksų (stačiatikių) tikybos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo šokio bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Vidurinio ugdymo taikomųjų technologijų bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos
Žinių apie pasaulio paveldo vietoves patikrinimo testas
Neteisingas
Autorius
„Transparency International“ Lietuvos skyrius
1 dalis: Dr. Viktorija Sičiūnienė, Asta Rudienė 2 dalis: Rima Bačkienė, Jurgita Pupeikienė, Virgilijus Pupeikis
akademikas Eugenijus Jovaiša
Albinas Drukteinis, Lietuvos kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras. 
Angelo akys, labdaros ir paramos fondas
Asociacija „Lituanistų sambūris“ ir Lietuvių kalbos institutas.
Asociacija „Lituanistų sambūris“. Mokytoja ekspertė Vida Lisauskienė
Asta Navickaitė, biologijos mokytoja
Dailė: dr. Ramutė Rachlevičiūtė, Irena Staknienė Muzika: dr. Arvydas Girdzijauskas, dr. Rūta Girdzijauskienė, Ingrida Bertulienė, Žydrė Jankevičienė Šokis: dr. Birutė Banevičiūtė, Agnė Rickevičienė Teatras: Ieva Jackevičiūtė, Raimonadas Klezys Technologijos: Inga Hokušienė, Ieva Ščervianinaitė, Eglė Vaivadienė, dr. Birutė Žygaitienė.
Doc. dr. Renata Rutkauskaitė, Lietuvos sporto universitetas
dr. Paulius Lukas Tamošiūnas
Egidijus Marozas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas. Ramygalos gimnazija
Evaldas Bakonis, istorijos mokytojas, NŠA
Fizika: Rigonda Skorulskienė, Jolanta Balčiūnaitė, Larisa Gražienė, Edita Dijokienė. Biologija: Violeta Kundrotienė, dr. Asta Navickaitė, Birutė Petraitienė Fizinis ugdymas: Vaiva Baltramiejūnaitė-Čepaitė, Gintaras Daugėla, dr. Agnė Slapšinskaitė-Dackevičienė, Snaiguolė Eglė Kuosienė. Turinio redaktorės: Ona Vaščenkienė (fizika, biologija), dr. Loreta Statauskienė (fizinis ugdymas).
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Gražutės regioninis parkas
Ingrida Viktorija Umbrasaitė, dailės mokytoja
Irina Delgiado, rusų kalbos kaip užsienio kalbos mokytoja
Istorijos dalies rengėjai: Benediktas Šetkus, turinio redaktorius Šarūnas Gerulaitis. Pilietiškumo dalies rengėjai: Liutauras Degėsys, turinio redaktorius Šarūnas Gerulaitis. Geografijos ugdymo dalies rengėjai: Darius Česnavičius, turinio redaktorius Šarūnas Gerulaitis. Dorinio ugdymo dalies rengėjai: Gražina Čiuladienė, Judita Misevičienė, Andrius Sprindžiūnas.
Įvairūs
Klaipėdietiškų naujienų portalas www.atviraKlaipeda.lt.
Labdaros ir paramos fondas „Angelo akys“
Lietuvių kalba ir literatūra: Meilė Čeponienė, Zita Bartkevičienė, Onutė Baumilienė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Daiva Stukienė, dr. Sonata Vaičiakauskienė. turinio redaktorius Kęstutis Bredelis, Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra: I. Masoit, R. Pašuta, A. Savanevičienė, R. Slavinskienė, J. Szczyglovska, D. Szejnicka, B. Ustjanovska, O. Volkovicka, turinio redaktorė Danguolė Povilaitienė. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra: Marina Volkova, Ala Bogomolnik
Lietuvos biologijos mokytojų asociacija
Lietuvos chemijos mokytojų asociacija
Lietuvos fizikos mokytojų asociacija
Lietuvos fizikos mokytojų asociacija (LFMA)
Lietuvos geografijos mokytojų asociacija
Lietuvos informatikos mokytojų asociacija
Lietuvos istorijos mokytojų asociacija
Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba
Lietuvos liaudies kultūros centras. Juozas Kudirka
Lietuvos matematikos mokytojų asociacija
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su Asocijuotųjų mokyklų tinklu
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas
Lietuvos olimpinė akademija. Asta Beniušienė, Vytė Kontautienė
Lietuvos orientavimosi sporto federacija. Autorystė ©: Göran Andersson
Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija
LR užsienio reikalų ministerija
Matematika: dr. Rimas Norvaiša, Danutė Gudelienė, Dovilija Jančiauskienė, Vilija Šileikienė, Aistė Venclovienė, Aistė Ignatavičienė, Albina Vilimienė, turinio redaktorė Albina Zdanevičienė. Informatika: Ingrida Kupčiūnienė (koordinatorė), Kristina Juodeikienė, Jolita Kaupienė, Jolanta Leonavičienė, Danguolė Vaitmonienė,Aušra Žylienė, turinio redaktorius Antanas Balvočius.
Mindaugas Požėla, Kristina Požėlienė
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas (prie KAM) ir Vilniaus dailės akademija
Nacionalinė švietimo aegntūra
Nacionalinė švietimo agentūra
Nacionalinį švietimo agentūra
NŠA
NŠA (Gamtos mokslai)
NŠA (Informatika)
NŠA (Matematika)
NŠA, ŠMSM
Nurodyta aprašymą
Nurodyta aprašyme
Onutė Baumilienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
Rasa Prokurotienė, pradinių klasių šokio mokytoja ekspertė. Lietuvos Šokio mokytojų asociacija
Rasuolė Vladarskienė ir Palmira Zemlevičiūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos.
Rita Černiauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. Asociacija „Lituanistų sambūris“
Romualdas Povilaitis, Lietuvių etninės kultūros draugija
Sandra Aleksienė (Garliavos Jonučių progimnazija) ir Alfredas Račkauskas (VU, MIF). Lietuvos matematikos mokytojų asociacija. 
Šarūnas Gerulaitis, geografijos mokytojas
ŠMSM, NŠA, Valstybės pažinimo centras
ŠMSM, NŠA, Vilniaus kolegija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra
Tarptautinis olimpinis komitetas
UAB „Mokslo technologijos
UAB „Mokslo technologijos“
UAB BIOMETRIJA
Ūkio ministerija, Versli Lietuva
Vaida Zacharevičienė, šokio mokytoja metodininkė. Šokio mokytojų asociacija.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Vilniaus universitetas
Zita Nauckūnaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Neteisingas
Kalba
lietuvių
anglų
vokiečių
prancūzų
ukrainiečių
ispanų
rusų
čiuvašų
fareriečių (farerų)
flamandų
islandų
makedoniečių
malajiečių
maltiečių
suomių
švedų
tadžikų
totorių
turkmėnų
turkų
urdų
kitos
azerbaidžianiečių
danų
gestų
gruzinų
latvių
norvegų
portugalų
zulusų
abchazų
afrikanso (buru)
airių
albanų
arabų
armėnų
asirų
baltarusių
baskų
bengalų
bulgarų
ivrito
vietnamiečių
čekų
vengrų
čečėnų
čigonų
esperanto
estų
grenlandų
galų
graikų
hakasų
malagasių
graikų (naujoji)
kataloniečių
indoneziečių
italų
serbų-kroatų
jakutų
hindi
japonų
javiečių
idiš (žydų)
kazachų
buriatų
khmerų
kinų
korėjiečių
kirgizų
lenkų
lotynų
uzbekų
moldavų
nepaliečių
olandų
mongolų
persų
afarų (danakilių)
aimarų
puštunų (afganų)
rumunų
asamų
baškirų
bosnių
slovakų
slovėnų
mjanmų (birmiečių
bislama
somaliečių
velsų
dzongkha (bhotijų)
bretonų
fidžių
fryzų
gvaranių
gudžaratų
hausų
inupiakų
interlingva
interlingvė
jorubų
juodkalniečių
kanadų (kanarų)
kašmyrų
kečujų
kinjaruandų (ruandų)
kirundi (rundi)
korsikiečių
kosų
kroatų
kurdų
laosiečių (lao)
lingala
malajalių
maorių
marathių
nauriečių (naurų)
provansalų (oksitanų)
orijų
oronų
pandžabų
pietų sotų (sesotų)
retoromanų
samojiečių
sango
sanskritas
sindhu
sinhalų
sundų
suahelių (kisuaheli)
svazių (svačių)
Škotijos geilių
šonų
tagalų
tajų
tamilų
telugų
tibetiečių
tigrajų (tigrinių)
tongų (tongiečių)
tsongų
tsvanų (setsvanų)
tvi
volapiukas
volofų
amharų
Neteisingas
Ugdymo programos (pakopos)
Priešmokyklinio ugdymo programa
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Ikimokyklinio ugdymo programa
Neteisingas
Dalykų grupės
Priešmokyklinis ugdymas
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Neteisingas
Dalykai
Priešmokyklinis ugdymas
Etika
Katalikų tikyba
Ortodoksų (stačiatikių) tikyba
Evangelikų liuteronų tikyba
Evangelikų reformatų tikyba
Karaimų tikyba
Judėjų tikyba
Musulmonų sunitų tikyba
Lietuvių kalba ir literatūra
Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba
Lietuvių kalba pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)
Lotynų kalba ir Antikos kultūra
Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Teisė
Filosofija
Psichologija
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba
Geografinės informacinės sistemos
Lotynų kalba ir Antikos kultūra
Ekonomika ir verslumas
Matematika
Informatika
Biologija
Chemija
Fizika
Astronomija
Gamtos mokslai
Inžinerinės technologijos
Technologijos
Muzika
Dailė
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Etninė kultūra
Visuomeninis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Neteisingas
Klasės
Priešmokyklinė grupė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Ikimokyklinė grupė
Neteisingas
Klasių koncentrai
Priešmokyklinis ugdymas
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Ikimokyklinis ugdymas
Neteisingas

Atsiprašome, tačiau neradome Jūsų užklausą tenkinančių metodinės medžiagos priemonių aprašų. Pabandykite įvesti kitą užklausą