Tinklalapio logotipas
event_available
event_busy

Dokumentų sąrašas
Dokumento pavadinimas Numeris Data Sritis
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-442 "Dėl Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo Nr. V-1240 2012-08-16 Neformalusis švietimas
Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 "Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo Nr. V-599 2012-06-25 Neformalusis švietimas
Dėl Sausumos kadetų ugdymo sampratos tvirtinimo V-1586 2012-04-30 Neformalusis švietimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-2695 "Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo" pakeitimo Nr. V-554 2012-03-29 Neformalusis švietimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-991 "Dėl Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo" pakeitimo Nr. V-1214 2011-07-05 Neformalusis švietimas
Dėl Netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo Nr. V-299 2010-03-05 Neformalusis švietimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. ISAK-433/A1-83 "Dėl Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimo" pakeitimo Nr. ISAK-2795/A1-347 2008-10-15 Neformalusis švietimas
Dėl Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo Nr. ISAK‑43 2008-01-09 Neformalusis švietimas
Dėl Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų patvirtinimo Nr. ISAK-612 2006-03-31 Neformalusis švietimas
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo Nr. ISAK-2695 2005-12-30 Neformalusis švietimas
Rodoma 31 - 4044 įrašų
Įrašų puslapyje: