Neformalusis vaikų švietimas

Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Aldutė Mikulskienė

Mokykloje ugdomi specialiųjų poreikių turintys 7–21 metų amžiaus mokiniai. Mokinių mokykloje nėra daug – tik keturiasdešimt. Mokykloje yra gera sporto bazė – stadionas, sporto salė, gydomosios kūno kultūros kabinetas, daug įvairių sportui, individualiai mankštai ir reabilitacijai skirtų priemonių, inventoriaus. Nuo 2016 m. dvidešimt mokinių dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programoje „ Fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo mokyklėlė“. Mokyklėlėje vaikai žaidžia sportinius žaidimus, šoka, improvizuoja, įgyja sveikos gyvensenos įgūdžių, susipažįsta su netradicinio fizinio aktyvumo formomis. Penkiolika mokinių, lankydami neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus „Judam su kamuoliu“, tobulina sportinių žaidimų techniką. Aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, iniciatyvose, akcijose, konkursuose, varžybose.

Projekte „Sveikatiada“ mokiniai dalyvauja jau penkerius metus. Projekto veiklas organizuojame ir vykdome mokykloje, siunčiame grįžtamojo ryšio anketas, nuotraukas, vaizdo medžiagą. Mokykloje vyksta įvairios sporto varžybos, sveikatinimo užsiėmimai, projektai, konkursai, į kuriuos noriai atvyksta Simno miesto bendruomenės nariai, kitų ugdymo įstaigų mokiniai ir pedagogai.

Tik tinkamoje mokymuisi aplinkoje, kurioje vyrauja šilti, emociškai saugūs, tolerancija, laisvu pasirinkimu ir atsakomybe, lankstumu ir kūrybiškumu grindžiami vaikų, vaikų ir pedagogų, tėvų santykiai, sklandžiai įgyvendinamos veiklos. Nesvarbu, iš kokios socialinės aplinkos mokinys ir kokiais gabumais pasižymi, svarbu sudaryti jam tinkamas sąlygas atsiskleisti ir tobulėti, įgyti naujų žinių ir įgūdžių, leidžiančių būti fiziškai aktyviam, mokytis visą gyvenimą, būtinų sėkmingai socialinei integracijai.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Simno_r