Neformalusis vaikų švietimas

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Nauris Gumbrevičius

Mūsų mokykla yra sveikatą stiprinanti mokykla. Mokyklos bendruomenei labai svarbus fizinis aktyvumas, sveikos gyvensenos ugdymas, saugios aplinkos kūrimas.

Kiekvienais metais gegužės mėnesį 5–10 klasių mokiniai noriai įsitraukia į kūno kultūros mokytojo N. Gumbrevičiaus organizuojamas olimpines dienas. Jos vyksta prie mokyklos, stadione arba prie Statkūniškio ežero, kur galima grožėtis gamtovaizdžiu. Renginio metu mokiniai varžosi bėgimo, virvės traukimo, smiginio rungtyse, dviračių, kamuoliuko mėtymo, kvadrato, lauko teniso varžybose. Rezultatus žymi kūno kultūros mokytojas, skelbiami ir apdovanojami nugalėtojai.

Judriųjų pertraukų savaitės metu visi mokyklos mokiniai turi galimybę pertraukų metu sportuoti, žaisti judriuosius žaidimus sporto salėje, pirmo ir antro aukšto foje. Mokinius labiausiai domina stalo ir lauko (lauko tenisą žaidžia sporto salėje arba lauke, priklauso nuo metų laiko) tenisas, judriosios estafetės, kvadratas ir kt. Užsiėmimus organizuoja kūno kultūros mokytojas N. Gumbrevičius ir pradinių klasių mokytojai.

Dalyvaujame Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro programoje „Vaikų mokymas plaukti bendrojo ugdymo mokyklose“. Programos tikslas – mokyti vaikus saugiai elgtis vandenyje, ugdyti plaukimo įgūdžius, atsakomybę už save ir aplinkinius, laikytis saugaus elgesio taisyklių, puoselėti olimpines sporto vertybes, įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Plaukti mokėsi dvidešimt 2–3 klasių mokinių.

Siekiant užtikrinti mokinių saugumą mokykloje, vykdoma prevencinė veikla. Kasmet įvairios prevencinės programos integruojamos į ugdymo turinį: socializacijos programos „Antrasis žingsnis“, „Zipio draugai“. 2017–2018 mokslo metais mokykloje įgyvendinta programa „Antras žingsnis“, kurioje dalyvavo septyniolika antrokų ir ketvirtokų.

Mokyklos bendruomenė tęsia dalyvavimą OLWEUS programoje ir siekia diegti programos OLWEUS kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Tikslas – užtikrinant OLWEUS patyčių prevencijos programos nuostatų mokyklos bendruomenėje laikymąsi ir programoje taikomų priemonių tęstinumą, integruoti jas į kasdienes mokyklos veiklas. Įgyvendinus OLWEUS programą, 2015 m. ir 2016 m. pabaigoje buvo atlikta mokinių apklausa apie patyčias. Šis tyrimas buvo pakartotas 2017 m. pabaigoje.

Siekdami rūpintis savo sveikata, mokyklos mokinių taryba organizavo akciją „Diena be mobiliojo telefono“. Į akciją įsitraukė mokytojai, darbuotojai, mokiniai. Rezultatus žymėjo mokinių tarybos nariai, aktyviausi dalyviai buvo apdovanoti.

Prisijungėme prie Lietuvos pradinių klasių mokinių akcijos „Apibėk mokyklą“. Dvi rugsėjo savaites kiekvieną dieną per ilgąją pertrauką pradinių klasių mokiniai su mokytojomis 15 minučių bėgo aplink mokyklą. Akcijos nauda vaikų sveikatai akivaizdi. Daugeliui patinka bėgioti, laukia šių pertraukų, nuolat jas primena ir savo mokytojoms. Pastebėta, kad pabuvę lauke vaikai sugrįžta į klases žvalesni, darbingesni, atidesni ir aktyvesni. Jie tapo draugiškesni, nes turi bendrą tikslą – bėgti.

Kasmet mokykloje minima Psichikos sveikatos diena. Mokiniai skatinami atkreipti dėmesį į psichikos sveikatos svarbą, ją stiprinti ir būti tolerantiškiems sergančiųjų atžvilgiu. Spalio 11 d. mokiniai galėjo atlikti mažą testą ir taip įvertinti savijautą. Pažiūrėję VDU studentų sukurtą filmą „Kaip stiprinti psichikos sveikatą“, dalyvavo diskusijoje „Kada kreiptis pagalbos“. Mokiniams dalyti lankstinukai, kuriais buvo kviečiama nebūti abejingiems savo ir aplinkinių dvasinei savijautai, mokiniai supažindinti su galimybėmis ją gerinti.

Tolerancijos dienos renginyje dalyvavo priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai, 1–10 klasių mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai. Renginio metu per pirmą ilgąją pertrauką aktų salėje socialinė pedagogė O. Juzukonienė labai vaizdžiai ir įdomiai pristatė pranešimą apie Tolerancijos dienos istoriją, šaknis ir prasmingumą. Mokiniai demonstravo įvairiaspalvius pačių parengtus plakatus, išsakė mintis apie toleranciją. Ši diena minima lapkričio 16 dieną, bet mūsų mokykloje ji buvo minima visą savaitę. Mokiniai pamokų metu nagrinėjo tolerancijos sąvoką, Lietuvos istorijos faktus, susijusius su tolerancija, pasaulio įvykius, turėjusius įtakos priešiškumui tarp tautų, rasių, religijų. Kadangi šių metų Tolerancijos dienos simbolis buvo rankytė, mokiniai visaip puošė ir plakatuose pristatė šį simbolį. Tikimės, kad mokiniai supras, kaip svarbu gerbti kito jausmus, nuomonę, ir skleis renginiuose išsakytas mintis aplinkiniams.

Mokykloje vyko konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ pirmasis etapas. Jame varžėsi priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai ir 1–10 klasių mokiniai. Dalyviai atliko judėjimo, komandos kapitonų, pirmosios pagalbos teikimo užduotis, atsakinėjo į klausimus sveikos gyvensenos, žalingų įpročių prevencijos, žmogaus saugos temomis. Komandos vertinimo komisijai pateikė namų darbus – komandos prisistatymą ir laišką draugui sveikatos tema. Vyko įtempta kova. Geriausia pradinių klasių komanda tapo 4 klasės mokinių komanda „Tomatukai“, geriausia 5–10 klasių komanda – 8 klasės mokinių komanda „Brokoliai“, kuri atstovavo mokyklai antrame konkurso etape. Konkurso partneriai Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas Erasmus+ KA2 skirtas ekologiniam ugdymui. Tai projektas, kurį trumpai galima apibūdinti –„Atsinaujinanti Europa“. Projekte dalyvauja mokiniai iš Anglijos, Vokietijos, Austrijos, Slovakijos, Ispanijos, Italijos ir mūsų mokykla, atstovaujanti Lietuvai. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti įgūdžių, žinių apie ekologiją, ugdyti atsakingus visuomenės narius, keliauti į kitas šalis, skatinti toleranciją ir supratimą apie savo ir kitų šalių kultūras, mokytis gyventi saugioje ekologiškoje aplinkoje. Viešnagės kiekvienoje šalyje metu mokiniai įtraukiami į įvairias veiklas, ekskursijas (plačiau www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt).Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Kaisiadoriu_Zasliu_r1