Neformalusis vaikų švietimas

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja Tatjana Abramova

 1. Sveikos gyvensenos ugdymo priemonės ir žalingų įpročių prevencijos veiklos
 • „Veiksmo savaitėje be patyčių“, Tarptautinės nerūkymo dienos minėjime, Pasaulinės kovos su AIDS dienos minėjime, akcijoje „Geros nuotaikos diena“ dalyvavo trisdešimt 5–10 specialiųjų ir socialinių įgūdžių klasių mokinių. Jie dalyvavimo viktorinose, sporto varžybose, diskusijose.
 • Sveikatinimo savaitė (judriosios pertraukos, linksmosios estafetės, žaidimų ir šokių valandėlės).
 • Vaikų vasaros poilsio stovyklą organizavome pirmą birželio savaitę 1–5 klasių mokiniams, antrą savaitę – 56–10 klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams. Vyko grupių gydomosios kūno kultūros užsiėmimai, sporto estafetės, išvykos į mišką ir prie jūros, sensomotoriniai žaidimai, zumbos šokių pamoka, kaniterapijos ir muzikos terapijos užsiėmimai.
 1. Fizinio aktyvumo didinimo priemonės
 • Neformaliojo švietimo sporto krypties programų „Kvadratas“ (2 valandos per savaitę), „Krepšinis“ (2 valandos per savaitę), „Judrieji žaidimai“ (2 valandos per savaitę), šokių programos „Bangelė“ (7 valandos per savaitę) užsiėmimai vyko visus 2017–2018 mokslo metus. Juose dalyvavo 2–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai.
 • Darbo dienomis organizuotos judriosios pertraukos: mokiniai šoko, atliko nesudėtingus fizinius pratimus, pratimus mokyklos kieme lauko treniruokliais.
 • 2017 m. rugsėjo mėnesį visa mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Solidarumo bėgime.
 • Miesto ir šalies sporto renginių, varžybų metu 5–10 specialiųjų klasių mokiniai pristatė savo pasiekimus ir mokyklos veiklos rezultatus. Mokiniai nuolat užima prizines vietas.
 • Dalyvaudami tęstiniuose bendradarbiavimo projektuose su Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklomis ir specialiojo ugdymo centrais, mokiniai po truputį įpranta sportuoti, judėti, mankštintis.
 1. Mokinių sveikatos stiprinimo ir tausojimo veiklos
 • Neformaliojo švietimo programos „Sensomotoriniai relaksaciniai žaidimai“ (3 valandos per savaitę, 30 mokinių).
 • Mokinių sergamumo analizė, darbo vietų apšvietimo analizė, baldų žymėjimas, tausojantis maitinimas, mokyklos patalpų ir aplinkos sanitarinė priežiūra ir higienos reikalavimų laikymasis ir kitos sveikatos stiprinimo ir tausojimo priemonės pratina mokinius sveikai gyventi, gerina jų sveikatą.
 1. Socialinių įgūdžių ugdymo priemonės
 • Prevenciniai grupių užsiėmimai „Įveikiame kartu“ (vyksta kartą per mėnesį, dalyvauja 10 mokinių), socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai (vyksta kartą per savaitę, dalyvauja 10 mokinių), neformaliojo švietimo socialinių įgūdžių ugdymo programa „Obuolio draugai“ (2 valandos per savaitę, dalyvauja 7 mokiniai), neformaliojo švietimo programa „Uodeguotas draugas“ (grupių kaniterapijos užsiėmimai, 2 kartus per savaitę, dalyvauja 90 mokinių, kartu su VĮ „Vaiko raida“) ugdo mokinių socialinius įgūdžius ir teigiamas asmenines savybes.
 1. Saugios aplinkos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonės – 2017 metais mokykloje neįvyko nelaimingų atsitikimų.

    6. Pedagogų gerosios patirties sklaida ir tėvų (globėjų) švietimas, kaip didinti mokinių fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą, formuoti sveikos        gyvensenos nuostatas: glaudžiai bendradarbiavome su Liepojos (Latvija) specialiąja mokykla, Helsinkio (Suomija) specialiojo ugdymo centru, Klaipėdos miesto pedagogine psichologine tarnyba, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos sveikatinimo centru ,,Impulsas“ ir kitomis įstaigomis. Pedagogai ir tėvai tobulino gebėjimus mokinių sveikos gyvensenos ugdymo ir fizinio aktyvumo nuostatų formavimo klausimais.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Klaipedos_Medeines_r1