Neformalusis vaikų švietimas

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Jurgita Vaičeskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I. Sveikos mitybos įgūdžių formavimo iniciatyvos

1.      Netradicinė sveikatinimo pamoka pradinių klasių mokiniams Šeštokų BPG kabinete.

2.      Tradicinis Maisto dienos paminėjimas.

3.      Pradinių klasių mokinių ir jų tėvų protmūšis „Sveiki be vaistų“.

4.      Sveikos gyvensenos konferencija.

5.      Netradicinė pamoka „Vaistai iš gamtos“.

6.      Sveikos mitybos paskaita „Žalieji kokteiliai“.

7.      Netradicinė pamoka pradinių klasių mokiniams „Vaistažolių gydomoji galia“.

8.      Rajoninis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“.

9.      Projektas „Sveikatiada“.

10.  Sveikatinimo projekto „Sveika šeima, sveikas vaikas“ programos įgyvendinimas.

11.  Sveiko maisto ruošimo būrelis „Atradimai virtuvėje“.

Šie renginiai vyko Lazdijų r. Šeštokų mokykloje, Šeštokų BPG, Lazdijų švietimo centre 2016–2018 m. Į veiklas buvo įtraukti visi 1–10 klasių mokiniai. Renginiuose dalyvavo ir mokinių tėvai, vietos bendruomenės ūkininkai, verslininkai, Lazdijų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, pedagogai. Renginių metu mokiniai įgijo žinių ir gebėjimų, kaip teisingai maitintis, naudoti gamtos resursus sveikatai išsaugoti, vykdė švietėjišką veiklą. Su mokiniais buvo aptarti įvykę renginiai.

II. Fizinio aktyvumo įgūdžių formavimo iniciatyvos

1.      Edukacinis užsiėmimas pradinių klasių mokiniams „Einu, bėgu, randu, atlieku“.

2.      5–8 klasių mokinių žygis „Auksiniais rudeniniais takeliais“.

3.      8–10 klasių mokinių krosas „Judėk sveikai“.

4.      Krepšinio turnyras, skirtas Policijos dienai paminėti (komanda iškovojo trečiąją vietą).

5.      Lazdijų r. mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos kroso varžybos. 

6.      Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projekto „Gerumo link“ šaškių turnyras. 

7.      Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos projekto „Gerumo link“ krepšinio varžybos. 

8.      Lazdijų r. mokinių sporto žaidynių šaškių varžybos (iškovota trečioji vieta). 

9.      Judriųjų žaidimų popietė mokykloje „Aukime sveiki“.

10.  Krepšinio estafetės „Taiklioji ranka“, skirtos kovo 11‑ajai paminėti. 

11.  Lazdijų r. mokinių sporto žaidynių stalo teniso varžybos. 

12.  Rajoninis sveikatinimo renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“.

13.  Lazdijų r. mokinių sporto žaidynių varžybos (komanda laimėjo pirmąją vietą). 

14.  Lazdijų r. mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos keturkovės varžybos.

15.  Šiaurietiško ėjimo mokymai mokykloje 5–10 klasių mokiniams.

16.  Projekto „Sveika šeima, sveikas vaikas“ šeimų estafečių varžybos.

17.  Rajoninė pradinių klasių fizinio aktyvumo šventė „Sveikatiada“.

18.  Netradicinė pradinių klasių mokinių kūno kultūros pamoka ant Rudaminos piliakalnio.

19.  Netradicinė pradinių klasių mokinių sveikatinimo pamoka Metelių regioniniame parke.

20.  Netradicinė pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo pamoka Metelių regioniniame parke kartu su tėvais.

21.  Netradicinė pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo pamoka Veisiejų regioniniame parke.

22.  Sveikatinimo renginys Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje „Bendrauk, judėk ir tobulėk“.

23.  Veiksmo savaitės renginys „Mandagumo estafetės“.

24.  Judriosios pertraukos ilgųjų pertraukų metu.

25.  Šeimų krepšinio varžybos.

26.  Rajoninis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“.

27.  Projektas „Sveikatiada“.

28.  Sveikatinimo projekto „Sveika šeima, sveikas vaikas“ programos įgyvendinimas.

29.  Pažintis su pasaulio sporto čempionu.

Renginiai vyko Lazdijų r. Šeštokų mokykloje, Lazdijų sporto centre, Lazdijų švietimo centre, Lazdijų r. Veisiejų S. Gedos gimnazijoje, Veisiejų ir Metelių regioniniuose parkuose, Lazdijų policijos komisariate, Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje 2016–2018 m. Renginiuose dalyvavo 1–10 klasių mokiniai pagal savo pomėgius ir polinkius. Į renginius įsitraukė ir mokinių tėvai, vietos bendruomenės nariai, Lazdijų sporto centro auklėtinis pasaulio čempionas A. Malevskis, pedagogai. Renginių metu mokiniai įgijo žinių apie sveiką gyvenseną ir aktyvią fizinę veiklą, tam tikrų įgūdžių, pasisėmė įkvėpimo bendraudami su profesionaliu sportininku, vykdė švietėjišką veiklą, dalijosi gerąja patirtimi. Po renginių buvo atlikta apklausa, bendrauta su mokiniais ir jų tėvais – visiems mokiniams ir tėvams renginiai labai patiko.

III. Saugios emocinės aplinkos kūrimo iniciatyvos

1.      OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimas.

2.      Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos „Gerumo link“ įgyvendinimas.

3.      Vaikų vasaros poilsio stovykla „Per vasarą nė ašaros“.

4.      Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas.

5.      Akcijos „Tolerancijos diena“, „Savaitė be patyčių“, „Gegužės mėnuo be smurto“.

6.      Burbulų, aitvarų ir juoko šventė.

Renginiai vyko Lazdijų r. Šeštokų mokykloje 2016–2018 m. Į veiklas įtraukti visi pradinių klasių ir 5–10 klasių mokiniai. Renginiuose dalyvavo ir mokinių tėvai, pedagogai, kiti mokyklos bendruomenės nariai. Renginių metu mokiniai mokėsi tolerancijos, gero elgesio manierų, sužinojo apie psichotropinių medžiagų vartojimo žalą žmogaus organizmui. Vasaros stovyklose mokiniai turiningai leido laisvalaikį, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti. Su mokiniais ir kitais dalyviais buvo aptarti įvykę renginiai, parengtos ataskaitos.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Lazdiju_Sestoku_r1.docx