Neformalusis vaikų švietimas

Pakuonio pagrindinės mokyklos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Vita Jančiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mūsų mokyklos vienas iš strateginių tikslų 2016–2018 m. – kurti saugią, sveiką ir jaukią aplinką telkiant mokyklos bendruomenę. Šio tikslo kryptingai siekiame. Mokiniai prisidėjo prie mokyklos vidaus erdvių atnaujinimo ir puošimo, iš mokinių vasaros stovyklos metu išdrožtų skulptūrų įrengta lauko „gluosnių klasė“. Mokiniai kartu su technologijų mokytoju tautodailininku drožia skulptūras poilsio zonai prie vaikų žaidimų aikštelės.

Pakuonio pagrindinės mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja rajoninėse ir šalies sporto varžybose, dažnai užima prizines vietas: „Prienai 2016“ 1 km bėgimo distancijoje mokiniai iškovojo trečiąją vietą, štangos kėlimo ir svarsčių kilnojimo varžybose – antrąją ir trečiąją vietas, gatvės futbolo varžybose – trečiąją vietą, jaunųjų šaulių rajoninėse sporto varžybose, skirtose Konstitucijos dienai paminėti, mokiniai laimėjo antrąją vietą, rajoninėse kvadrato varžybose – pirmąją vietą, o zoninėse – trečiąją vietą, jaunųjų šaulių šaudymo iš mažo kalibro šautuvo varžybose, skirtose Nepriklausomybės taurei laimėti, mokiniai užėmė antrąją vietą, Prienų rajono jaunųjų šaulių šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybose – antrąją vietą, rajoninėse jaunučių vaikinų krepšinio varžybose – antrąją vietą, rajoninėse jaunųjų šaulių kliūčių ruožo varžybose – pirmąją vietą. 2017 m. jaunųjų šaulių rajoninėse sporto varžybose, skirtose Konstitucijos dienai paminėti, laimėta trečioji komandinė vieta, pirmoji vieta smiginio rungtyje, antroji vieta baudų metimo į krepšį rungtyje.

Jau šešerius metus neformaliojo ugdymo sporto (baseino) būrelį lanko 1–4 klasių mokiniai (23 mokiniai). Pagrindiniai šio būrelio tikslai – išmokyti plaukti, gerinti mokinių bendrą fizinį pasirengimą, gilinti žinias apie sveiką gyvenseną. Taip pat svarbu per sporto užsiėmimus kurti palankų emocinį mikroklimatą, mokyti bendradarbiauti. Mokiniai daugiau sužino apie sveiką gyvenseną, įveikia vandens baimę, išmoksta laikytis ant vandens, plaukti be pagalbinių priemonių, panerti po vandeniu. 2017 m. 1–4 klasių mokiniai dalyvavo plaukimo varžybose.

Mokykloje 2017–2018 mokslo metais veikia 12 neformaliojo ugdymo būrelių, iš kurių trys skirti tenkinti įvairius mokinių fizinio aktyvumo poreikius: „Aktyvaus judėjimo pratybos“ (6–7 klasių mokiniams, lanko 14 mokinių), „Aktyvaus judėjimo pratybos. Tinklinis“ (8 klasių mokiniams, lanko 12 mokinių) ir „Aktyvaus judėjimo pratybos. Krepšinis“ (9–10 klasių mokiniams, lanko 16 mokinių). Didelio susidomėjimo sulaukia ir jaunųjų šaulių būrelis, mokiniai dalyvauja ne tik mokykliniuose renginiuose, bet įsitraukia į rajoninius ir šalies jaunųjų šaulių renginius. Būrelio veikloje dalyvauja 25 mokiniai.

Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: 1–4 klasių mokiniai dalyvauja ankstyvosios prevencijos programoje „Įveikiame kartu“, 5–10 klasių mokiniams prevencinė programa integruojama į ugdymo turinį.

Pakuonio pagrindinėje mokykloje dirbančios socialinės pedagogės veiklos turi tęstinumą ir tradicijas, padeda spręsti mokinių saugumo, gero mokyklos mikroklimato formavimo problemas, padeda kurti palankias ugdymui, saugias erdves. Socialinė pedagogė veda užsiėmimus mokiniams, veda ir organizuoja renginius, akcijas, rengia projektus vasaros stovykloms organizuoti ir paramai gauti, kontroliuoja mokinių lankomumą ir mokyklos tvarkos taisyklių laikymąsi.

Pakuonio pagrindinėje mokykloje dirba ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Ji veda užsiėmimus mokiniams sveikos gyvensenos ir žalingų įpročių prevencijos temomis: protų mūšiai, paskaitos ir praktiniai užsiėmimai yra inovatyvūs ir paveikūs.

Darbo grupė parengė ir įvykdė projektą „Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas“.

Mokykloje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, yra gimnastikos kompleksas su specialia danga ir trys lauko treniruokliai.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Pakuonio_pagrindine_r