Neformalusis vaikų švietimas

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Ligita Urbelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pilietinė akcija „Tarptautinė diena be automobilio“ vyko rugsėjo mėnesį progimnazijos teritorijoje ir Panevėžio mieste, lopšeliuose‑darželiuose „Taika“, „Papartis“, „Žvaigždutė“. Akcijoje dalyvavo 120 dalyvių. 1–4 klasių mokiniai lopšeliuose‑darželiuose, mieste sutiktiems žmonėms dalijo atmintines, ragino dažniau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiu, neteršti oro.

Mokinių žygis dviračiais „Panevėžio dviračių takais“ vyko rugsėjo mėnesį Panevėžio mieste. Dvidešimt penki 4–8 klasių mokiniai keliavo Panevėžio miesto dviračių takais.

Mokytojų ir mokinių draugiškos krepšinio, tinklinio varžybos vyko progimnazijoje gruodžio ir balandžio mėnesiais. Dalyvavo 100 bendruomenės narių: 5–8 klasių mokiniai, mokytojai, kiti progimnazijos darbuotojai. Dalyviai pajuto judėjimo, bendravimo džiaugsmą, suprato, kokia svarbi fizinė sveikata.

Sveikos gyvensenos konferencija „Sveikatos želmenėliai“ progimnazijos pradinių klasių mokiniams ir lopšelių‑darželių ugdytiniams vyko progimnazijoje spalio mėnesį. Dalyvavo 190 dalyvių. 1–4 klasių mokiniai, priešmokyklinių grupių ugdytiniai pajuto judėjimo džiaugsmą, sužinojo apie sveikatai kenkiančius veiksnius.

Prevencinių programų diena „Galiu gyventi kitaip“ vyko progimnazijoje, o edukaciniai užsiėmimai – Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filiale, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Dalyvavo trys šimtai keturiasdešimt penki 1–8 klasių mokiniai. Atsižvelgus į mokinių savijautą, brandą, individualias galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, buvo kuriama saugi ir mokymui(si) palanki aplinka.

Olimpinė diena vyko progimnazijos sporto salėje, stadione, Panevėžio kūno kultūros centre, Panevėžio futbolo akademijoje, Aukštaitijos krepšinio mokykloje. Dalyvavo trys šimtai keturiasdešimt septyni 5–8 klasių mokiniai. Edukacinių, aktyvių užsiėmimų metu mokiniai susipažino ir pagilino žinias apie olimpines sporto šakas, patys išbandė įvairias sporto šakas.

Žygius dviračiais į Berčiūnų mišką organizavome rugsėjo ir gegužės mėnesiais. Dalyvavo šešiasdešimt dalyvių: 4–8 klasių mokiniai ir jų tėvai patyrė judėjimo, išvykų, naujų atradimų džiaugsmą, pabuvo gamtoje, ją tyrinėjo, stebėjo.

Keturiasdešimt 4–8 klasių mokinių rudenį ir pavasarį pasodino 100 medelių prie Sanžilės upės Berčiūnų miške, rinko šiukšles, tvarkė poilsio aikšteles. Iniciatyvos partneris – Panevėžio miškų urėdijos Gustonių girininkija.

Akcija „Apibėk mokyklą“ vyko progimnazijos teritorijoje gegužės mėnesį. Trys šimtai 1–8 klasių mokinių kasdien dvi savaites bėgo. Taip jie buvo skatinami aktyviai judėti, gerinti fizinę ir psichinę sveikatą.

Lietuvos mokinių, mokytojų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“.

Tradicinėse gatvės krepšinio 3 × 3 varžybose su Panevėžio „Žemynos“ progimnazija dalyvavo dvylika 7–8 klasių mokinių.

Viktorina „Jeigu nori būti stilingas, rūkymas nebemadingas“ su Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 7 klasių mokiniais vyko balandžio mėnesį. Dalyvavo 50 mokinių.

Projekto „Mokėk plaukti, saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens“, vykusio Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje, metu 52 mokiniai išmoko saugiai elgtis vandenyje.

Iniciatyvos „Šeimadienis 2017“ metu vyko sporto varžybos, šokių šventė, sveikų patiekalų degustacija, kūrybinės dirbtuvės. Veiklose dalyvavo visa progimnazijos bendruomenė.

Progimnazija dalyvauja programoje „Pienas vaikams“. Šimtas aštuoniasdešimt 1–4 klasių mokinių skatinami vartoti pieno produktus, rinktis sveikus užkandžius.

Progimnazija dalyvauja programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“. Šimtas aštuoniasdešimt 1–4 klasių mokinių skatinami vartoti vaisius kiekvieną dieną.

Iniciatyva „Vanduo – gyvybės šaltinis“ vyko progimnazijoje. Dalyvavo trys šimtai penkiasdešimt penki 1–8 klasių mokiniai, 56 darbuotojai. Bendruomenė visus mokslo metus. buvo skatinama pertraukų metu gerti vandenį.

Ilgalaikis projektas „Cheminiai elementai maiste ir jų įtaka mūsų regėjimui“ buvo vykdomas progimnazijoje visus mokslo metus. Šeši 8 klasių mokiniai tyrė maisto produktų sudėtį ir jų įtaką žmogaus regėjimui. Rezultatai bendruomenei buvo pristatyti projektų dienos „Projektų mozaika“ metu.

Ilgalaikis projektas „Cukraus kiekis maisto produktuose“ buvo vykdomas progimnazijoje visus mokslo metus. Šeši 5–8 klasių mokiniai tyrė, kiek maisto produktuose yra cukraus. Rezultatai bendruomenei buvo pristatyti projektų dienos „Projektų mozaika“ metu.

Akcija „Morkų, obuolių balius“ vyko progimnazijoje du kartus per mokslo metus. Akcijoje dalyvavę 345 mokiniai pertraukų metu vartojo sveikus užkandžius.

Akcijos „Košės diena“ metu 345 mokiniai buvo skatinami sveikai pusryčiauti.

Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų eglutė kitaip“ vyko progimnazijoje du mėnesius. Du šimtai trisdešimt mokinių iš antrinių žaliavų gamino žaislus, puošė progimnazijos erdves, lauko klasėje papuošė eglutę.

Draugo diena vyko Panevėžio specialiojoje mokykloje‑daugiafunkciame centre lapkričio mėnesį. Dalyvavo 30 dalyvių.

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Mes prieš, o Tu? 2017“ vyko balandžio–gruodžio mėn. Jame dalyvavo 347 dalyviai.

Judriosios pertraukos vyko progimnazijos sporto salėje visus mokslo metus. Dalyvavo 340 dalyvių.

Progimnazijos bendruomenė dalyvavo kai kuriose aplinkosaugos projekto „Gamta gydo, gydytojas slaugo (Hipokratas)“ veiklose.

Akcija „Paspirtukų maratonas“ vyko progimnazijos stadione gegužės mėnesį. Dalyvavo 50 dalyvių.

Eruditų konkurse, vykusiame progimnazijoje balandžio mėnesį, dalyvavo 60 dalyvių. Mokiniai lavino sveikos gyvensenos, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.

Respublikinė praktinė‑kūrybinė konferencija „Gyvenu sveikai: stebėk, tyrinėk, atrask“ vyko Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijoje balandžio mėnesį. Joje dalyvavo 10 progimnazijos mokinių.

Progimnazijoje vykusioje akcijoje „Judėjimo džiaugsmas“ dalyvavo keturiasdešimt septyni 1–8 klasių mokiniai.

Progimnazijoje vykusiame praktiniame užsiėmime „Rankų švarą garantuos muilas, rankšluostis, vanduo“ dalyvavo keturiasdešimt aštuoni 1–2 klasių mokiniai.

Progimnazijoje vykusioje akcijoje „Sveikos šypsenos pažadas“ dalyvavo keturiasdešimt aštuoni 5–6 klasių mokiniai.

Progimnazijoje vykusioje akcijoje „Ar žinai savo kraujo spaudimą?“ dalyvavo 30 progimnazijos bendruomenės narių.

Patarimų valandėlėje „Kad augtume sveiki ir pasiektume gerų mokymosi rezultatų!“ dalyvavo keturiasdešimt aštuoni 1–4 klasių mokiniai.

Veiklos žymėtos, mokinių veiklos rezultatai įvertinti progimnazijos metiniame veiklos plane, mėnesio veiklos planuose, programos „Gamtosaugos mokykla“, darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programos „Darni mokykla“ ir kt. dokumentuose.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Panevezio_Lipniuno.docx