Neformalusis vaikų švietimas

Panevėžio „Vilties“ progimnazijos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Aldona Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Renginiai

1. Įvairių sporto šakų tarpklasinės 2–4 klasių ir 5–8 klasių mokinių varžybos vyko mokyklos sporto salėje visus mokslo metus. Dalyvavo šeši šimtai dešimt 2–8 klasių mokinių. Varžybų metu fotografuota, rengti varžybų protokolai, nugalėtojai apdovanoti prizais, diplomais, informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, stenduose.

2. Įvairių sporto šakų tarpmokyklinės 1–4 klasių ir 5–8 klasių mokinių varžybos vyko visus mokslo metus progimnazijos ir kitų mokyklų partnerių sporto salėse, Panevėžio futbolo akademijos stadione, Aukštaitijos sporto komplekse, V. Variakojo sporto mokykloje, „Žemynos“ progimnazijos baseine. Dalyvavo šimtas penkiasdešimt 1–8 klasių mokinių. Varžybų metu fotografuota, rengti varžybų protokolai, nugalėtojai apdovanoti prizais, diplomais, medaliais, taurėmis, informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, stenduose.

3. Lietuvos mokyklų žaidynės vyko įvairių Lietuvos miestų mokyklų ir sporto kompleksų salėse pagal Lietuvos mokyklų žaidynių tvarkaraštį. Dalyvavo penkiasdešimt 3–8 klasių mokinių. Varžybų metu fotografuota, rengti varžybų protokolai, nugalėtojai apdovanoti prizais, diplomais, medaliais, taurėmis, informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, stenduose.

4. Šaškių turnyrai pirmokams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams vyko lopšelyje‑darželyje „Varpelis“. Dalyvavo penki pirmokai. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, nugalėtojai apdovanoti diplomais.

5. Tarpklasinėse, tarpmokyklinėse, šalies mokinių šaškių varžybose dalyvavo dvidešimt aštuoni 1–4 klasių mokiniai. Varžybų metu fotografuota, rengti varžybų protokolai, nugalėtojai apdovanoti prizais, diplomais, medaliais, taurėmis, informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, stenduose.

6. Pirmokų šeimų sporto šventė „Mes visi kartu“ vyko mokyklos sporto salėje. Dalyvavo 75 pirmokai. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, nugalėtojai apdovanoti prizais.

7. Sveikatinimo šventė „Išgelbėk draugą“ vyko mokyklos sporto salėje. Joje dalyvavo du šimtai keturiasdešimt 5–6 klasių mokinių. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, nugalėtojai apdovanoti prizais.

8. Olimpinės žaidynės „Olimpinių aukštumų link“ vyko mokyklos sporto salėje, aikštyne, lengvosios atletikos manieže, Panevėžio futbolo akademijos stadione. Dalyvavo septyni šimtai trisdešimt šeši 1–8 klasių mokiniai. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, stenduose, visi dalyviai apdovanoti prizais.

9. Pirmokų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių linksmosios estafetės vyko mokyklos sporto salėje. Dalyvavo 75 pirmokai. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, nugalėtojai apdovanoti prizais.

10. Paroda „Sveiko maisto piramidė“ vyko mokykloje. Dalyvavo keturi šimtai aštuoniasdešimt 1–6 klasių mokinių. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

11. Susitikimai su treneriais vyko mokyklos sporto, aktų salėse, kabinetuose visus mokslo metus. Dalyvavo du šimtai penkiasdešimt aštuoni 1–8 klasių mokiniai. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

12. Pasaulinė hospiso ir paliatyviosios pagalbos diena paminėta mokykloje, Hospiso ir paliatyviosios pagalbos centre. Dalyvavo trys šimtai dešimt 5–8 klasių mokinių. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

13. Viktorinos, pvz., „Ką žinai apie narkotikų įtaką“, „Sveiki pusryčiai“, „Sveikas maistas“, „Ką aš žinau apie AIDS“, vyko mokykloje visus mokslo metus. Dalyvavo penki šimtai šešiasdešimt 1–8 klasių mokinių. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

Akcijos

14. Akcija vandens dienai paminėti „Aš ir vanduo“ vyko mokyklos kieme. Dalyvavo trys šimtai penkiolika 1–4 klasių mokinių. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, nugalėtojai apdovanoti diplomais, prizais.

1. Akcija „Sveikatingumo banga per Lietuvą“ vyko Panevėžio miesto Laisvės aikštėje. Dalyvavo penkiasdešimt 4–6 klasių mokinių. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

2. Akcijoje „Savaitė be patyčių“ dalyvavo septyni šimtai trisdešimt šeši 1–8 klasių mokiniai. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

3. Akcija „Apibėk mokyklą“ vyko mokyklos kieme. Dalyvavo šimtas dvidešimt 1–4 klasių mokinių. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

Projektai

1. Projekto „Sveikatiada“ veiklose dalyvavo septyni šimtai trisdešimt šeši 1–8 klasių mokiniai. Veiklos vyko visus mokslo metus. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

2. Tarptautinis tautinių šokių projektas festivalis „Mes nupinsim šokių pynę“ vyko švietimo įstaigose, Panevėžio „Cido“ arenoje. Dalyvavo du šimtai 1–8 klasių šokėjų, 530 žiūrovų. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, miesto spaudoje.

3. Tarptautinis tautinių šokių projektas festivalis „Draugai draugams“ vyko švietimo įstaigose, Panevėžio „Cido“ arenoje. Dalyvavo du šimtai 1–8 klasių šokėjų, 530 žiūrovų. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, miesto spaudoje.

4. Socializacijos projektas, vaikų vasaros poilsio stovykla „Pasmalsaukim, sužinokim“ vyko mokykloje, švietimo įstaigose, įmonėse. Dvi savaites trukusioje stovykloje dalyvavo trisdešimt 1–4 klasių mokinių. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

5. Neigiamų socialinių veiksnių projektas „Sakydamas „Ne“, sakau „Žinau“ buvo įgyvendinamas visus mokslo metus mokykloje, švietimo įstaigose, įmonėse. Dalyvavo septyni šimtai trisdešimt šeši 1–8 klasių mokiniai. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

6. Plaukimo programoje „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ visus mokslo metus dalyvavo šimtas antrokų. Mokiniai mokėsi plaukti „Žemynos “ progimnazijos baseine. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje, dalyviams įteikti pažymėjimai.

Programos

1. Sveikatinimo programa „Aš ir sveika aplinka“ įgyvendinta mokykloje ir mieste visus mokslo metus. Dalyvavo septyni šimtai trisdešimt šeši 1–8 klasių mokiniai. Nuotraukos ir kita informacija skelbta mokyklos interneto svetainėje.

2. ES programos „Vaisiai jums“, „Pienas vaikams“ buvo įgyvendinamos visus mokslo metus. Dalyvavo trys šimtai dvylika 1–4 klasių mokinių.

3. Prevencinės programos „Žmogaus saugos bendroji programa“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“, „Antras žingsnis“ įgyvendintos visus mokslo metus. Dalyvavo septyni šimtai trisdešimt penki 1–8 klasių mokiniai.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Panevezio_Vilties_r1.docx