Neformalusis vaikų švietimas

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Rasa Alaburdienė

  1. Mokykloje organizuojamos judriosios pertraukos pradinių klasių mokiniams. Jie keturis kartus per savaitę kviečiami aktyviai pajudėti ilgųjų pertraukų metu. Judriosiose pertraukose gali dalyvauti visi norintys mokiniai, pertraukas koordinuoja pradinių klasių mokytojos.
  2. Jau trejus mokslo metus mokyklos specialiojo ugdymo skyrius organizuoja judriąsias pertraukas. Jų metu visi norintys mokiniai šoka įvairius šokius. Mokiniai išmoko judėti pagal įvairaus stiliaus muziką, kurti bendrą šokį, susitarti dėl bendrų sprendimų. Pertraukos trukmė 25 minutės. Mokiniai įprato kasdien ateiti pajudėti judriosios pertraukos metu.
  3. Pradinių klasių netradicinio ugdymo dienos „Sportuoju ir augu“ metu priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniai, pirmokai ir antrokai rungtyniavo estafetėse, o 3–5 klasių mokiniai dalyvavo kvadrato varžybose. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir padėkos raštais.
  4. Netradicinio ugdymo diena „Sporto šventė“ vyksta mokslo metų pabaigoje. Joje dalyvauja visi 5–10 klasių mokiniai. Apklausos metu mokiniai pasirenka norimas sporto šakas, organizuoja jų varžybas, dalyvauja ir teisėjauja. Nugalėtojai apdovanojami mokyklos garbės raštais.
  5. Tarpklasinės 4–6 klasių varžybos organizuojamos kiekvienais mokslo metais. Dalyvauja visų klasių komandos, kurios varžosi pagal rato sistemą. Prizines vietas laimėjusios komandos apdovanojamos diplomais, o likusios komandos – prizais.
  6. Tarpmokyklinės kvadrato varžybos organizuojamos kiekvienais metais siekiant paminėti svarbią mokyklai ar miestui datą. Varžybose dalyvauja rajono mokyklų komandos. Varžybų nugalėtojai ir dalyviai apdovanojami mokyklos diplomais ir prizais. Nuolat dalyvauja ne mažiau kaip 5 komandos.
  7. Mokyklos gimtadieniui skirtas bėgimas Prienų miesto gatvėmis organizuojamas pavasarį. Jame dalyvauja mokyklos mokiniai ir mokytojai. Kiekvienais metais pasirenkama bėgimo tema (pvz., dirbę mokytojai, su mokykla susiję objektai), pagal ją parengiama trasa. Bėgimo dalyviai po varžybų dalyvauja edukaciniame, tų metų temai skirtame renginyje. Geriausieji apdovanojami diplomais ir prizais.
  8. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir 1–4 klasės mokiniai, jų mokytojos aktyviai dalyvavo tradiciniame organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Solidarumo bėgime. Iš viso dalyvavo 115 mokinių ir pradinių klasių mokytojos. Mokiniams už dalyvavimą buvo įteikti Solidarumo bėgimo diplomai.
  9. Mokytojų metodinė grupė kiekvienais mokslo metais organizuoja socialinių mokslų ir kūno kultūros viktorinas. Jų tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams susipažinti su įvairiomis socialinių mokslų ir kūno kultūros temomis. Užduotys skelbiamos mokyklos interneto svetainėje ir tam tikslui skirtame mokyklos stende. Geriausiai pasirodę mokiniai dalyvauja edukacinėje programoje, kurią finansuoja mokykla ar jos rėmėjai.
  10. Susitikimas su Prienų‑Birštono „Vytauto“ krepšinio komandos žaidėjais ir vadovais vyko mokykloje. Renginyje dalyvavo 5–10 klasių mokiniai ir mokytojai. Renginyje buvo pristatyti komandos žaidėjai ir treneriai, vyko viktorina krepšinio tema, sporto salėje vyko estafečių ir baudų metimo varžybos, kuriose dalyvavo mokinių ir krepšinio komandos atstovai. Geriausiai pasirodę mokiniai buvo apdovanoti bilietais į krepšinio varžybas.


Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Prienu_Revuonos_r