Neformalusis vaikų švietimas

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Valda Petrokienė

  • Sporto šventėje „Judesio fiesta“ dalyvavo 6–8 ir I–IV klasių komandos. Mokiniai atliko namų darbus – paruošė šokio kompoziciją su sportiniais elementais. Antroji šventės užduotis – išradingumo konkursas, kuriame klasių komandos rodė savo išmonę atlikdamos sudėtingesnius sportinius elementus, juos pateikdamos kaip vientisą kompoziciją. Trečiosios užduoties mokiniai iš anksto nežinojo. Tai buvo lankų sukimo slalomas, reikėjo pataikyti gniūžtę į taikinį, atlikti mankštos pratimus nurodytai raumenų grupei. Mokiniai šventei ruošėsi nuo vasario mėnesio, o šventė vyko gegužės pabaigoje. Šiuo laikotarpiu mokiniai, siekdami kuo geresnio klasės komandos pasirodymo šventėje, labai intensyviai fiziškai ruošėsi. Šventės metu dalyvius vertino komisija. Visos klasės apdovanotos paskatinamaisiais prizais. Šventės metu pasirodymuose dalyvavo apie 60–70 mokinių.
  • Judriosios pertraukos. Gimnazijoje visus mokslo metus įgyvendinamas projektas „Klasių prisistatymo savaitės“. Tai mokinių kūrybiškumą ir fizinį aktyvumą skatinantis projektas. Pavyzdžiui, aštuntokų idėja „Daryk 8 kartus“. Kodėl aštuonius? Todėl, kad aštuntokai! Savo prisistatymo savaitės gimnazijoje metu jie siūlė įvairias veiklas, susijusias su fiziniu aktyvumu ir sveikatinimu, įtraukė gimnazijos bendruomenę į aktyvias fizines veiklas. Tuo pačiu buvo įgyvendinama ir judriųjų pertraukų idėja, nes veiklos organizuotos ilgųjų pertraukų metu.

Aštuntokų savaitės veiklos:

Pirmadienis: klasės prisistatymas. Jo metu vestibiulyje buvo rodomas filmas apie aštuntokus, jų pamėgtas sporto veiklas.

Antradienis: „Viskas po 8 kartus“. Aštuntokai vedė mankštą, kurios pratimus reikėjo kartoti aštuonis kartus.

Trečiadienis: „Šok 8 × 8 = 64 kartus“. Mokiniai šokinėjo per šokdynę įvairiais būdais, per lanką, laiptais.

Ketvirtadienis: „Mesk į krepšį 8 kartus“. Iš įvairaus nuotolio mokiniai mėtė kamuolį į krepšį. Nepataikius reikėjo pritūpti aštuonis kartus.

Penktadienis: „Įveik 8 ratus“. Veikla vyko stadione. Klasei, grupei reikėjo įveikti iš viso 8 ratus. Dalyviai gavo paskatinimo obuoliukus kaip padėką už dalyvavimą aštuntokų siūlomose savaitės veiklose.

Iniciatyvos tikslas – skatinti gimnazijos bendruomenę fiziškai aktyviai leisti pertraukas, įgyti sveikatinimo įgūdžių, formuoti įprotį judėti. Dalyvavo 1–8 ir I–IV klasių mokiniai, visa gimnazijos bendruomenė. Manome, kad mokiniai įpras ilgąją pertrauką leisti aktyviai. Manome, kad ateityje 6–8 ir I–IV klasės galėtų ilgųjų pertraukų metu organizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus. Mokiniai būtų atsakingi už jų organizavimą, dalyvių pritraukimą, masiškumą. Manome, kad galima būtų paskatinti mokinius, klases nuolat dalyvaujančias judriųjų pertraukų veiklose.

  • Per mokslo metus gimnazijoje organizuojami 3–4 pėsčiųjų žygiai. Žygiai siejami su įvairiomis istorinėmis datomis, įsimintinomis dienomis. Pavyzdžiui, rugsėjo 23 d. vykęs pėsčiųjų žygis buvo skirtas Žydų genocido dienai paminėti. Mokiniams (pagal amžiaus grupes) organizuojamos edukacinės veiklos, pvz., mokiniai lanko žydų kapus, uždega žvakutes, klausosi istorikų muziejininkų pasakojimų. Šiai datai paminėti buvo skirtas ir naktinis žygis, prie kurio prisijungė ir kitų rajono ugdymo įstaigų entuziastai. Pėsčiųjų žygiuose dalyvauja apie 200 mokinių, mokytojų, tėvų. Veiklos įvertinimas – be fizinio pasitenkinimo, naujų žinių, mokiniai gauna ir taškų šauniausios klasės konkurse.
  • Gimnazija yra sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė. Veikla vykdoma pagal parengtą penkerių metų programą „Mokomės gyventi sveikai“. Gimnazijoje skatinamos sveikatinimo veiklos. Kiekvienais metais mokinių grupės dalyvauja idėjų mugėje „Nuveik sveikatos labui“, jų pateiktos idėjos skelbiamos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sveikatos ugdymo idėjų banke „Nuveik sveikatos labui.lt“. Daug dėmesio skiriame sveikai mitybai. Organizuojame sveiko maisto muges. Klasės mugėje pristato savo gamintus sveikus patiekalus: vaisių salotas, sveikuolių sausainius, žaliuosius kokteilius ir gausybę kitų patiekalų. Rengiamos sveiko maisto receptų knygelės. Mokiniams organizuojami pokalbiai, susitikimai su sveikatos specialistais. Merginos (8 klasių ir I–IV klasių) susitikime su ginekologe Vaiva Eringyte kalbėjosi lytinio švietimo temomis. Apie fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos naudą ir svarbą susitikime su 5–8 ir I–IV klasių mokiniais kalbėjo ir Viduklės ambulatorijos šeimos gydytojas Saulius Narauskas. Jaunas specialistas akcentavo judėjimo ir subalansuotos mitybos įtaką jauno organizmo vystymuisi, fizinės savijautos įtaką psichologinei būsenai.
  • Gimnazija įgyvendina OLWEUS patyčių prevencijos programą. Dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė, vedamos klasių valandėlės, mokytojai ir kiti darbuotojai budi gimnazijoje, operatyviai reaguojama į netinkamą elgesį, mokiniams aiškios ir suprantamos 4 šios programos taisyklės, taip pat laikomasi klasės susitarimų.


Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Raseiniu_Vidukles_r